Dostupnost informací, služeb a veřejného prostoru

Lidé s mentálním postižením pro plné začlenění do společnosti potřebují nejen, aby měli možnost dostat se k důležitým informacím státní, veřejné správy i soukromého sektoru, k veřejným i soukromým službám (úřady, zdravotnická zařízení, banky), ale i do veřejného prostoru (parky, centra měst, turistické a přírodní památky). Lidé s mentálním postižením potřebují přístupnější webové stránky, přístupnější značení, smlouvy ve snadno srozumitelné formě, upravené budovy, kde je dobré značení, aby se lidé s mentálním postižením mohli v těchto budovách dobře orientovat atd.

Náš stát zaručuje lidem se zdravotním postižením dostupnost a srozumitelnost informací, služeb a veřejného prostoru přijetím Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením.

V Úmluvě se v článku 21 Svoboda projevu a přesvědčení a přístup k informacím uvádí, že každý člověk má právo vyjádřit svůj názor tak, jak je to pro něj možné (myšleno například rukama, nohama, očima, dechem) a zároveň všichni lidé se zdravotním postižením mají právo na to, aby dostali jim přístupné informace (například texty ve snadném čtení s obrázky, ve znakovém jazyce nebo v Braillově písmu).

V článku 9 Přístupnost se zaručuje lidem se zdravotním postižením rovný přístup k hmotným životním podmínkám, k dopravě, k informacím a komunikaci, k veřejným službám a zařízením a to kdekoliv ve městě i na vesnici. Stát se zavázal odstranit překážky a bariéry týkající se:

  • budov, dopravní sítě, dopravy a dalších vnitřních i venkovních zařízení, včetně škol, obytných budov, zdravotnických zařízení a pracovišť;
  • informačních, komunikačních a dalších služeb, včetně elektronických služeb a záchranných služeb.

Přístupnost informací

Společnost pro lidi s mentálním postižením v ČR má bohaté zkušenosti se zpracováváním informací ve snadno srozumitelné formě pro lidi s mentálním postižením. V minulosti jsme spolupracovali s několika subjekty, například knihovnami a Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření snadno srozumitelných informací a zapojili se do několika projektů, v rámci kterých vznikly snadno srozumitelné informace na různá témata.

Publikace nebo dokumenty napsané pro lidi s mentálním postižením podle evropských pravidel pro tvorbu snadno srozumitelných informací mohou být označeny tímto symbolem. Logo ETR ke stažení ZDE.

Evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací jsou uvedena v publikaci Informace pro všechny, která je volně ke stažení ZDE.

ZDE a ZDE jsou ukázky některých příruček a brožur, které jsou napsány srozumitelně tak, aby jim rozuměli i lidé s mentálním postižením.

Přístupné webové stránky

Vyhláška č. 64/2008 Sb. Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) obsahuje pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek. O pravidlech tvorby přístupného webu se můžete dočíst i ZDE.

Veškeré informace na webových stránkách orgánů veřejné správy (ministerstva, soudy, Úřad Vlády, Finanční úřady, krajské a obecní úřady a další úřady ve státní správě nebo státní správou delegované jako například STK) mají být přístupné pro všechny lidi se zdravotním postižením.

Ukázky přístupných webových stránek: www.ozdravi.org, www.rodinnapolitika.cz