Co děláme

Přístupná společnost

Usilujeme o společnost, ve které mají všichni srozumitelné informace. Společnost, ve které lidé na úřadech a v dalších institucích ví, jak srozumitelné informace poskytovat.

Více naleznete na stránce Přístupná společnost.

Lidé s mentálním postižením potřebují informace v přístupné podobě, aby jim rozuměli a mohli se začlenit do společnosti.  

Pracujeme s pojmy srozumitelný jazyk (plain language) a snadné čtení (easy-to-read) jako součástí dlouhodobé strategie pro přístupnost.

Více o tématu naleznete zde.

V současné době provádíme školení o srozumitelném psaní pro úředníky z celé České republiky. Těší nás velký zájem ze strany státních i regionálních úředníků.

Připravujeme akreditovaný kurz, který by byl součástí nabídky celoživotního vzdělání pro úředníky. Tento krok umožní potřebnou systémovou změnu.

V letech 2020 a 2021 jsme tvořili několik textů ve snadném čtení: leták o očkování proti koronaviru, příručku pro rodiče ve snadném čtení, informační materiál o bankovních službách, letáky k volbám do poslanecké sněmovny a brožuru o rodičovství.

V současnosti vznikají další dva texty: leták o stížnostech v sociálních službách a Úmluva o právech dítěte ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv.

 

V publikaci PARTICIPACE aneb jak zapojit lidi s intelektovým postižením do veřejného prostoru chceme ukázat, že především pomocí respektu k názoru druhého a uznání práva být vyslechnut (a být slyšen), je možné smysluplně zapojit lidi s mentálním postižením do rozhodování o společnosti.

Zdůrazňujeme, že samotný proces participace je stejně důležitý jako výsledek.

Byli jsme konzultanty webu Barvolam.

Chcete poradit, jak upravit textové materiály vaší firmy, organizace nebo instituce, aby byly dobře srozumitelné pro všechny uživatele? Rádi pomůžeme vám pomůžeme k přeměně vašich dokumentů nebo třeba webových stránek dle principů přístupné společnosti a srozumitelných informací.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailu: spmp@spmpcr.cz