Příspěvek na péči a úhrady za služby

Současná novela zákona o sociálních službách mění mimo jiné výše příspěvků na péči. Změna se bohužel nedotkla příspěvku v I. stupni závislosti.

U osob do 18 let se mění příspěvek na péči v jednotlivých stupních takto:

  • II. stupeň příspěvku na péči z 6 600,- Kč na 7 400,- Kč;
  • III. stupeň příspěvku na péči z 13 900,- Kč na 16 100,- ;
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 27 000,- Kč v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí;
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 23 000,- Kč v případech, kdy člověk žije v celoročním pobytovém zařízení.

U osob starších 18 let se mění příspěvek na péči v jednotlivých stupních takto:

  • II. stupeň příspěvku na péči z 4 400,- Kč na 4 900,- ;
  • III. stupeň příspěvku na péči z 12 800,- Kč na 14 800,- Kč;
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 27 000,- Kč v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí;
  • IV. stupeň příspěvku na péči z 19 200,- Kč na 23 000,- Kč v případech, kdy člověk žije v celoročním pobytovém zařízení.

Změny jsou platné od 1. července 2024 a budou všem provedeny automaticky.

Současně došlo ale také ke zvýšení maximálních úhrad za některé sociální služby, a to zejména ty, kde se platí hodinová sazba. Jedná se o osobní asistenci, podporu samostatného bydlení a další terénní služby, ale také o chráněné bydlení nebo denní stacionář.

U těchto služeb se maximální částka, kterou si poskytovatel může účtovat, zvyšuje:

  • ze 155,- Kč na 165,- Kč za hodinu služby, pokud je služba poskytována v rozsahu do 80 hodin měsíčně;
  • ze 135,- Kč na 150,- Kč za hodinu služby, pokud člověk využívá službu více než 80 hodin měsíčně.

Více podrobností o platbách za sociální služby můžete najít ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.