Přejeme vám klidný a šťastný rok 2024!

Děkujeme všem za spolupráci ve všech našich aktivitách. V následujícím roce se budeme nadále zasazovat o důstojný život lidí s mentálním postižením.

Přejeme vám klidný a šťastný rok 2024!

Vaše SPMP ČR