Co děláme

Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007660 se zaměřuje na podporu neformálních pečujících o lidi s mentálním postižením. Díky realizaci projektu vznikne metodika práce s neformálními pečujícími při mapování a řešení krizových situací a příručka pro rodiče zaměřená na plánování budoucnosti. Tyto nástroje usnadní práci s rodinou při identifikaci potřeb a řešení krizových situací, stejně jako při plánování budoucnosti. V projektu také posílíme odborné a komunikační kompetence pečujících pro jejich advokační aktivity. Projekt podporuje Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost. Do projektu se mohou hlásit pečující z celé ČR mimo Prahu. Více o výstupech projektu ZDE.