Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením podle občanského zákoníku

Po deseti letech platnosti "nového" občanského zákoníku máme pro vás již třetí vydání této publikace. Najdete v ní popsané možnosti, které občanský zákoník nabízí v oblasti svéprávnosti u lidí, kteří potřebují podporu nebo zastoupení při právním jednání.

Dozvíte se, co je to smlouva o nápomoci, jaké jsou povinnosti opatrovníka nebo jak namítat neplatnost právního jednání a mnoho dalších informací.

Od vydání občanského zákoníku existuje několik alternativ, jak podporu nastavit, a omezení svéprávnosti by mělo být nejzazším řešením. A to pouze v případě, že člověku reálně hrozí, že si svým jednáním uškodí.

V soudní praxi bohužel často narážíme na neochotu změnit pohled na lidi s mentálním postižením a svéprávnost. Její omezování je tedy stále nejčastěji používaný nástroj.

V naší Poradně nabízíme pomoc všem, kteří hledají vhodné nastavení podpory v oblasti svéprávnosti.

Publikaci si můžete objednat nebo stáhnout v PDF verzi zde:

https://www.spmpcr.cz/product/podpora-ochrana-svepravnost-lidi-s-mentalnim-postizenim