Co děláme

Pevná síť podpory

Lidé s mentálním postižením jsou velmi málo zastoupení a málo zapojeni do běžného chodu společnosti, natož do veřejných rozhodovacích procesů.  

Účelem projektu je posílit organizaci na celorepublikové úrovni, která zastupuje lidi s MP a jejich rodiny, aby se mohla stát silnějším hráčem na poli zdravotní péče. Projekt nám umožní lépe zastoupit členy mimo velkých center a dát větší prostor pro vzdálenější regiony.