Osamostatňování dětí s mentálním a kombinovaným postižením v Liberci

Osamostatňování dětí s mentálním a kombinovaným postižením po ukončení povinné školní docházky a jaké jsou možnosti rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji – to bylo tématem nedávného „Kulatého stolu“, který proběhl v Liberci pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petra Tulpy.

Kulatý stůl zorganizovala liberecká skupina pečujících z iniciativy Z hnízda ve spolupráci s SPMP ČR a s finanční podporou Libereckého kraje.

Akce se konala v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a zúčastnili se jí kromě rodičů pan náměstek Tulpa, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a další zástupci kraje.

Úvod setkání byl věnován shrnutí dosavadní činnosti iniciativy Z hnízda a poté prezentovala paní Alena Svobodová z Nadace J&T „Analýzu systému péče o děti s postižením s přihlédnutím k mladým dospělým s postižením v Libereckém kraji“.

Krajští představitelé reagovali představením plánů rozvoje potřebných služeb.

Následovala diskuze všech zúčastněných, která vyústila v dohodu o další spolupráci kraje s rodiči a v příslib budoucího rozšíření krajského Centra denních služeb z Jablonce nad Nisou do Liberce.

Liberecké rodiče ještě čekají další vyjednávání, aby byly naplněny potřeby jejich dětí, věříme ale, že jsou na dobré cestě k cíli.