Online semináře "Aktivní podpora" a "Podpora pozitivního chování"

Témata seminářů jsou Podpora pozitivního chování a Aktivní podpora lidí s mentálním postižením.

Kdy?
7. 12. 9:00 - 10:30 - Aktivní podpora pro pracovníky sociálních služeb
14. 12. 17:30 - 19:00 - Aktivní podpora pro pečující
12. 12. 17:30 - 19:00 - Podpora pozitivního chování pro pečující

Aktivní podpora zaměřená na člověka

Seminář Aktivní podpora povedou Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., vedoucí oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni a Renáta Strnadová, sociální pracovnice z Domova "Pata".

Aktivní podpora je založena na individualizovaném maximálním možném zapojení člověka s velkou potřebou podpory do aktivit v běžném životě. Je to metoda přímé práce zaměřené na člověka využívaná ve velké Británii a dalších zemích.

Jejím cílem je zajistit, aby i lidé s komplexními potřebami měli takovou každodenní podporu, aby se mohli zapojovat do smysluplných činností a vztahů. a mohli získat větší kontrolu nad svými životy, větší nezávislost a stali se plnohodnotnou součástí své komunity.

Během semináře budete seznámeni s Aktivní podporou a jak je s ní možné pracovat:

  • klíčové prvky aktivní podpory zaměřené na člověka
  • dovednosti potřebné k využití aktivní podpory zaměřené na člověka
  • přínosy pro lidi s postižením, které plynou z využívání aktivní podpory zaměřené na člověka

Podpora pozitivního chování

Rámec Podpora pozitivního chování vám představí naše kolegyně ze SPMP ČR Mgr. Martina Prokopová, která absolvovala výcvik v této metodě. 

Podpora pozitivního chování
(Positive Behaviour Support – PBS) je zaměřena zejména na lidi s chováním náročným na péči. Analyzuje prostředí člověka, vnímá každé jeho chování jako formu komunikace a hledá systémové změny v přístupu k člověku s cílem zajistit mu co nejvyšší kvalitu života.

Tento přístup vychází z respektu k lidským právům. Snaží se porozumět tomu, jaké jsou příčiny chování náročného na péči u konkrétního člověka a snaží se tyto příčiny odstraňovat.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE.

Účast na seminářích je zdarma. Odkaz pro připojení vám bude zaslán na e-mail na základě přihlášky.