Co děláme

ONLINE SEMINÁŘE

14. 12. Aktivní podpora pro pečující 

Videozáznam ze semináře není veřejně dostupný, v případě zájmu o jeho zhlédnutí napište na spmp@spmpcr.cz.

Seminář Aktivní podpora povedou Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., vedoucí oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni a Renáta Strnadová, sociální pracovnice z Domova "Pata".

Aktivní podpora je založena na individualizovaném maximálním možném zapojení člověka s velkou potřebou podpory do aktivit v běžném životě. Je to metoda přímé práce zaměřené na člověka využívaná ve velké Británii a dalších zemích.

Jejím cílem je zajistit, aby i lidé s komplexními potřebami měli takovou každodenní podporu, aby se mohli zapojovat do smysluplných činností a vztahů. a mohli získat větší kontrolu nad svými životy, větší nezávislost a stali se plnohodnotnou součástí své komunity.

12. 12. Podpora pozitivního chování pro pečující

Videozáznam ze semináře není veřejně dostupný, v případě zájmu o jeho zhlédnutí napište na spmp@spmpcr.cz.

Rámec Podpora pozitivního chování vám představila naše kolegyně ze SPMP ČR Mgr. Martina Prokopová, která absolvovala výcvik v této metodě. 

Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS) je zaměřena zejména na lidi s chováním náročným na péči. Analyzuje prostředí člověka, vnímá každé jeho chování jako formu komunikace a hledá systémové změny v přístupu k člověku s cílem zajistit mu co nejvyšší kvalitu života.

Tento přístup vychází z respektu k lidským právům. Snaží se porozumět tomu, jaké jsou příčiny chování náročného na péči u konkrétního člověka a snaží se tyto příčiny odstraňovat.