Naše projekty

Aktuální projekty:

Podpora pečujících v krizových situacích a plánování budoucnosti

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007660 se zaměřuje na podporu neformálních pečujících o lidi s mentálním postižením. Díky realizaci projektu vznikne metodika práce s neformálními pečujícími při mapování a řešení krizových situací a příručka pro rodiče zaměřená na plánování budoucnosti. Tyto nástroje usnadní práci s rodinou při identifikaci potřeb a řešení krizových situací, stejně jako při plánování budoucnosti. V projektu také posílíme odborné a komunikační kompetence pečujících pro jejich advokační aktivity. Projekt podporuje Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost. Do projektu se mohou hlásit pečující z celé ČR mimo Prahu. Více o projektu ZDE.


Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících 

Projekt CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008203 se zaměřuje na rodiče lidí s mentálním postižením. Poskytne jim podporu při řešení jejich obav z možných krizových situací a při tvorbě krizových plánů, provede je procesem plánování budoucnosti a vytvoří pro ně prostor ke sdílení každodenních starostí s rodiči s podobným údělem. Neformální pečující získají také podporu metodika práce s rodinou, kouče a psychologa. Projekt podporuje Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost. Je určen pro pečující z Prahy. Více o projektu ZDE.


Krok sun krok do společnosti 

Projekt je zaměřen na aktivity, které podpoří lidi s mentálním postižením v hledání nových přátel, partnera nebo partnerky a také ve získávání sociálních dovedností. Rozšiřování sociální sítě, společenské zážitky a zkušenosti a možnosti něco nového se naučit vedou ke zvýšení jejich sebevědomí a ke zlepšení postavení ve společnosti. Projekt je financován Nadačním fondem Avast. Více o projektu ZDE.


Black and White (Černá a Bílá) 

Projekt, který realizujeme už od roku 2012 a je financovaný z Foundation Open Society Funds.  Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zakotvujícím právo na plnou svéprávnost každého člověka. Projekt Black and White si klade za cíl pomoci s vytvořením vhodných podmínek pro samostatný život lidí s mentálním postižením. V projektu zjišťujeme jací lidé a kolik  konkrétnímu člověku pomáhají, plánujeme budoucnost a v souvislostí s ní nastavujeme právní ochranu člověka s mentálním postižením. Více o projektu ZDE.


Safelabs 

Bezpečné vzdělávání a bezpečné využití internetu pro lidi s mentálním postižením v počítačových učebnách. Projekt se zaměřuje na podporu učitelů, sociálních pracovníků a lidí s mentálním postižením v oblasti bezpečného používání počítačů a internetu, především sociálních sítí jako jsou např. Facebook, Twitter, internetové seznamky atd. Více o projektu ZDE.


Ukončené projekty:

Už Vím!

Let´s do it!

Jdeme dál! Skupiny sebeobhájců na nové cestě

Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením

Topside: vzdělávací příležitost pro podpůrce vrstevníky s mentálním postižením v Evropě

Pathways II – Cesty

Sociální dovednosti a vzájemná podpora

Adap – přístupnost voleb