Činnost organizace

Prosazování práv a zájmů lidí s mentálním postižením a jejich rodin – spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy, konkrétními politiky, veřejným ochráncem práv a dalšími. Připomínkujeme zákony a strategické vládní dokumenty, účastníme se pracovních setkání a pracovních skupin. Pobočné spolky prosazují práva a zájmy lidí s mentálním postižením na místních a krajských úrovních, účastní se komunitního plánování sociálních služeb, některé pobočné spolky jsou členy Krajských rady osob se zdravotním postižením. Účastníme se také odborných konferencí a seminářů, píšeme články do časopisů zabývajících se tématikou lidí se zdravotním postižením. O aktuálním dění v této oblasti se dozvíte na našem facebookovém profilu, v novinkách nebo ZDE.

Členství v jiných společenstvích – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR je aktivním členem těchto uskupení:

Národní rada lidí se zdravotním postižením (NRZP) – národní zastřešující organizace lidí se zdravotním postižením. Více informací o NRZP najdete na www.nrzp.cz
Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)– neformální sdružení organizací a jednotlivců, kteří bojují za to, aby lidé s postižením mohli žít ve svém přirozeném a známém prostředí a nemuseli trávit svůj život pobytové službě ústavního typu daleko od rodiny, známých a svých kořenů. Více informací najdete na facebookovém profilu JDI.
Inclusion Europe – evropská organizace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Více informací o Inclusion Europe najdete na webových stránkách www.inclusion-europe.org
Inclusion International – světová organizace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Více o Inclusion International se dozvíte na www.inclusion-international.org

Poradenské centrum – poradenství v oblasti sociálních služeb, státní sociální podpory, práv lidí s mentálním postižením a v dalších oblastech poskytujeme lidem s mentálním postižením, jejich blízkým i dalším zájemcům. Více informací o našem poradenském centru najdete ZDE.

Projekty – pracujeme na nejrůznějších projektech. Některé projekty jsou vzdělávací, některé osvětové, některé lidsko-právní, všechny jsou ale zaměřené na lidi s mentálním postižením. V projektech spolupracují zaměstnanci SPMP ČR s pobočnými spolky nebo jednotlivými členy a dalšími organizacemi u nás a v zahraničí. Více o projektech ZDE.

Vzdělávání – vzděláváme lidi s mentálním postižením, jejich rodiče, pracovníky v sociálních službách a další odborníky. Pořádáme vzdělávací akce pro naše členy i nečleny. Nabízíme uspořádání různých školení, kurzů a seminářů na klíč. Více o vzdělávacích akcích ZDE.

Publikace – za dobu naší existence jsme již vydali několik publikací. Některé je možné si objednat, většina je k dispozici pouze ke stažení. Přehled publikací najdete ZDE.

Konference – jednou za 2 roky pořádáme konferenci SPMP ČR. Každá druhá konference je odborná a přístupná i pro nečleny Spolku. V nepravidelných intervalech spolupořádáme mezinárodní konferenci naší evropské zastřešující organizace Inclusion Europe – Europe in Action.

Rehabilitační pobyty – pobočné spolky SPMP ČR pořádají pravidelně letní i zimní rehabilitační pobyty. Některé pobyty jsou určeny pro celé rodiny, některé jen pro lidi s mentálním postižením.

Spolková činnost – v místních pobočných spolcích probíhá bohatá spolková činnost – večírky, vycházky, plesy, různá setkání a sdílení.

Volný čas – některé pobočné spolky také organizují volnočasové aktivity pro lidi s mentálním postižením. Jedná se o nejrůznější aktivity, jako jsou plavání, taneční, kluby.

Více informací o rehabilitačních pobytech, spolkové činnosti, volnočasových aktivitách a další činnosti jednotlivých pobočných spolků vám podají přímo zástupci těchto spolků. Jejich kontakty najdete ZDE.