O nás

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,  z. s.

Na přelomu let 2018/2019 to bude 50 let, co se zasazujeme za lepší život lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. 7 000 individuálních členů sdružených do 57 pobočných spolků ve 14 krajích ČR tvoří silný a stabilní základ pro organizaci, která je důležitým partnerem pro spolupráci a jednání na všech úrovních.

 Co děláme:

  • Sledujeme dění na všech úrovních a vyjadřujeme se ke změnám a rozhodnutím, která se týkají lidí s mentálním postižením a jejich blízkých.
  • Upozorňujeme na problémy, kterým musí lidé s mentálním postižením a jejich blízcí čelit.
  • Prosazujeme změny, které pozitivně ovlivňují život lidí s mentálním postižením a jejich blízkých.
  • Pomáháme lidem s mentálním postižením a jejich blízkým žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí.
  • Vzděláváme lidi s mentálním postižením a jejich blízké, pracovníky v sociálních službách, jiné odborníky a veřejnost.
  • Vytváříme pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů.

Jednotlivé pobočné spolky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice najdete na interaktivní mapě ZDE.

Co je pro nás důležité:

Rovnoprávnost – lidé s mentálním postižením a jejich blízcí jsou plnohodnotnými členy společnosti a mají stejná práva jako ostatní lidé.

Spolupráce – k tomu, abychom dosáhli pozitivních změn ve prospěch lidí s mentálním postižením a jejich blízkých je nutná spolupráce lidí s mentálním postižením, jejich blízkých, profesionálů i politiků.

Podpora – lidé s mentálním postižením a jejich blízcí potřebují podporu, která odpovídá jejich potřebám a umožňuje jim žít co nejnormálnější život uvnitř společnosti.

Společný život lidí s postižením a bez postižení je důležitý pro všechny a blahodárný pro celou společnost a její další vývoj.

SPMP ČR řídí volený Republikový výbor, který má v čele předsednictvo. Tým zaměstnanců SPMP ČR poskytuje zázemí pobočným spolkům a členům, provozuje poradenské středisko a pracuje na nejrůznějších projektech.

O historii SPMP ČR se můžete dočíst ZDE.