Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství

Rozebrali jsme témata jako základní lidská práva a práva lidí s postižením. 

Společně jsme se zaměřili na Úmluvu o právech lidí s postižením. A řešili jsme samostatné téma omezování svéprávnosti.

Vysvětlili jsme si, kdo je to ombudsman a co dělá.

V druhé části kurzu jsme pokračovali tématem života v komunitě. 

Postupně jsme si prošli, co vše život v komunitě obnáší.

Součástí života v komunitě je třeba ekologie a ochrana přírody nebo volby v ČR.

Kurz se konal v rámci projektu "Přístupná společnost" ve spolupráci s kolegy z Rytmus a Vaše cesta do společnosti - Rytmus Východní Čechy, o p s, a díky laskavé podpoře Active Citizens Fund ČR.

 

Více naleznete zde: www.pristupnaspolecnost.cz

#sodvahou #pristupnaspolecnost