Minulý víkend proběhlo Setkání předsedů SPMP ČR

Setkání se uskutečnilo 20. a 21.10. v pražském školicím středisku Marianeum. V pátek večer proběhlo přivítání účastníků a promítání dokumentárního filmu o komunitních službách „Až vyletí z hnízda“.

Sobotní program byl naplánován na celý den. Dopoledního zahájení se již tradičně ujala předsedkyně SPMP ČR Ivana Ambrosová. Na ni navázala ředitelka SPMP ČR Camille Latimier informacemi o činnosti organizace a naplňování strategie, a také o připravované novele zákona o sociálních službách.

Dále byly prezentovány výsledky a výstupy projektu Z hnízda. Úsilí rodičů za dostupnost komunitních služeb pro lidi s mentálním postižením v České republice pokračuje v iniciativě Z hnízda, např. ve spolupráci s pobočným spolkem v Přerově.

Jak na fundraising a komunikaci s potenciálními sponzory přednesl prezentaci Tomáš Hečko. Při té příležitosti představil novou informační brožuru o aktivitách SPMP ČR.

Odpoledne bylo věnováno zprávám z pobočných spolků. Na to navázala odpolední moderovaná diskuse „Podpora předsedů“ zaměřená na otázky „jaká je moje role jako předsedy/kyně a jako rodiče a co vše obnáší dobrovolnická práce", a také jsme mluvili o generační výměně členů jakožto příležitosti pro organizaci.