KONFERENCE SPMP ČR "Je spolupráce rodiny a sociálních služeb (ne)možná?"

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE ESF DOPROVÁZENÍ

Čtvrtek 23. června 2022, 9:00 - 16:30
Hotel a školicí středisko MARIANEUM, Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady

https://marianeum-hotel-a-skolici-stredisko.hotel.cz/

Srdečně zveme kolegy ze sociálních služeb i sociální pracovníky z obcí, kteří pracují

  • s lidmi s mentálním postižením,
  • s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním
  • nebo se seniory 

na setkání a diskuzi nad dvěma tématy: 

1) Zapojování rodiny do plánování a péče. 
Jak spolupracovat s rodiči na řešení budoucnosti jejich dětí a jaké děláme chyby? Jaká je role služeb?

2) Propojení a sdílení dobré praxe mezi sociálními službami a sociálními pracovníky obcí. 
Jak překonat rozpory v přístupu a táhnout za jeden provaz?

K tématům promluví zástupci sociálních služeb zaměřených na různé cílové skupiny: lidi s mentálním postižením, lidi se zkušeností s duševním onemocněním, seniory – především pacienty s Alzheimerovou chorobou. A vystoupí také aktivní rodiče, kteří se snaží změnit přístup svého okolí. Součástí konference budou i workshopy, abyste mohli diskutovat a sdílet své vlastní zkušenosti.

 

Podrobný program konferencehttps://1url.cz/@programKONFERENCEspmp

Přihláška na konferenci zde: https://1url.cz/@SPMPCRkonference

 

Přihlašujte se prosím do pátku 21. června 2022.

Sledujte naši událost na Facebooku.

Celá akce je zdarma. Těšíme se na Vás!

SPMP ČR