Jak zamezit bezdůvodnému omezení svéprávnosti?

Téma svéprávnosti, opatrovnictví a podpory při rozhodování bylo ve pozornosti na čtvrtečním Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Ten přijal usnesení formulované naší předsedkyní Ivanou Ambrosovou. Problematiku tématu předtím prezentovala předsedkyně činnosti skupiny Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR.

Text usnesení naleznete zde.

K čemu se usnesení vztahuje?

V České republice více než 50.000 dospělých využívá opatrovnictví a podpůrné opatření pro dospělé osoby.

Víme, že v současné praxi se neřídí pravidly občanského zákoníku a ani se nedodržuje článek 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. A především se nevyužívají alternativy k omezení svéprávnosti

To znamená, že lidé s mentálním postižením nemají šanci na využití již existujících zdrojů podpory. Víme, že 70 až 90 % jmenovaných opatrovníků jsou z řad soukromých osob. Často nemají k této funkci potřebné informace, vzdělání nebo možnost poradenství.

Žádný resort nemá tuto oblast v gesci. Není tedy jasný partner a zodpovědný úřad, se kterým lze o podpůrných opatření a tématu svéprávnosti komunikovat.

Proto jsme rádi, se nám podařilo na tento problém upozornit. Je to první krok na delší cestě, ale jsme plni optimismu, že se dosavadní praxe změní k posilování ochrany lidí s postižením před nedůvodnými zásahy do jejich svéprávnosti právě za využití podpůrných opatření

Děkujeme všem členům Odborné skupiny za jejích práci a členům Vládního výboru za podporu usnesení.

K tématu se také vyjádřil zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm na podnět poradního orgánu ombudsmana pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením. Členkou této skupiny odborníků je i naše ředitelka Camille Latimier. Celé jeho vyjádření naleznete zde.