Jak dopadla petice

Na základě petice občanů za zrušení výstavby nového pavilonu „pražského“ ústavu v Krásné Lípě v Ústeckém kraji proběhlo na zasedání pražského zastupitelstva 20. června opětovné projednání tohoto záměru.

Zasedání se zúčastnili autoři petice i další osoby a zástupci organizací, kteří přidali svůj podpis. Někteří rodiče sdělili veřejně přítomným zastupitelům svoje obavy, že finance vynakládané nadále na provoz v zařízeních daleko od Prahy budou chybět pro rozvoj velmi potřebných služeb přímo v Praze.

Ke zrušení záměru stavět novou budovu v areálu ústavu bohužel nedošlo. Zastupitelstvo Hlavního města Prahy ale vydalo usnesení, že:

  • bere na vědomí petici;
  • ukládá Radě pořídit do majetku města objekty města vhodné pro péči o lidi se zdravotním postižením;
  • doporučuje komisi pro plánování a financování sociálních služeb respektovat při svém jednání o budovaní sítě dostupných sociálních služeb zákon o sociálních službách a Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením;
  • ukládá Radě preferovat projekty, které jsou na území HMP;
  • ukládá Radě vyvolat jednání s poskytovateli sociálních služeb o rozvoji služeb na území HMP.

Doufáme, že tato slova nezůstanou jen na papíře a do budoucna opravdu budeme směřovat k budování služeb komunitního typu.

Těsně před zasedáním bylo vydáno také Usnesení Poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením k dostupnosti sociálních služeb komunitního charakteru na území hlavního města Prahy.

Dokument Poradního orgánu naleznete zde.

Novinový článek shrnující jednání naleznete zde.