Důstojný život našich dětí - nový video seriál

Jak přemýšlí rodiče o osamostatňování svých dětí s mentálním postižením?

Podívejte se na malou ochutnávku ze čtyř dokumentů o motivacích rodičů, kteří se aktivně zasazují o vznik kvalitních sociálních služeb. Natáčeli jsme s pečujícími z Prahy, Brna, Havířova, Přerova a Liberce.

Doufáme, že pro vás budou jednotlivé snímky inspirací.

Již nyní se můžete podívat na první díl s libereckými pečujícími. Rodiče v Liberci usilují o vznik kvalitního denního stacionáře v jejich městě. Natáčeli jsme ale v Jablonci nad Nisou.

Jaký to mělo důvod? Nejbližší službu, která je našim pečujícím sympatická, našli v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou. Iniciovali zde tedy setkání s politickými představiteli Libereckého kraje a města. Jak setkání dopadlo, se dozvíte v našem videu!

Venku je také nový díl o přerovské skupině pečujíchc. Rodiče z iniciativy Z hnízda v Přerově usilují o vznik kvalitní pobytové služby. Ve skupině rodičů působí i Hana Ryšánková - místopředsedkyně přerovského pobočného spolku SPMP ČR. Strávili jsme s Hanou Ryšánkovou a jejím synem Pavlem několik hodin během jejich běžného dne při příležitosti setkání Z hnízda.

Videa pro nás vytvořil režisér Štěpán Pech se svým týmem. Děkujeme jim za skvělou spolupráci!

👉🏻Najdete je také na našich Youtube kanálu a našich webových stránkách: https://www.spmpcr.cz/z-hnizda

Natáčení proběhlo díky projektu "Pevná síť podpory" a bylo laskavě podpořeno z Fondů EHP/Norských fondů https://www.fondyehp.cz