Co děláme

DOPROVÁZENÍ

Doprovázení je dlouhodobá podpora pečujícím a rodinám při řešení těžkých situací, změn a hledání nových možností a dobrých řešení. Aby měli možnost svoje starosti s někým sdílet, poradit se a nebyli na všechno sami.

Proč vzniklo doprovázení

Rodiny s dětmi s mentálním postižením potřebují podporu ve všech obdobích života jejich dítěte. Rodiče se často nemají na koho obrátit, pokud jejich dítě nespadá do určité věkové kategorie, určité diagnózy či oblasti (vzdělávání, zaměstnání apod.). Také se moc nepočítá s tím, že i rodiče sami při veškeré péči, kterou musejí zvládat, sami potřebují podporu, aby mohli být také rodiči. 

Co je cílem

Cílem je zajistit kontinuální podporu rodinám tak, aby vznikla funkce jakéhosi koordinátora/průvodce pro práci s rodinou jako celkem. Průvodce, který umí rodinu nasměrovat, podpořit, vyslechnout a spolupracovat tak, aby i sama rodina byla schopna si říct a vidět, co vlastně skutečně potřebuje a hledat možná řešení.

Jak doprovázení probíhá

(DO)PROVÁZENÍ rodin pečujících o lidi s mentálním postižením

příručka

Příručka pro sociální pracovníky

Stáhnout si můžete příručku ZDE.

V projektu (Do)provázení jsme se snažili podporovat především rodiče a pečující o lidi s mentálním postižením. Vyzkoušeli jsme si a ověřovali nový způsob spolupráce s rodinami.

Tato příručka je malým průvodcem a vyústěním našich zkušeností se spoluprací s rodinami, která může sloužit především sociálním pracovníkům v poradenských i jiných sociálních službách.

Inspirace ze zahraničí

Během našeho projektu nás a naše rodiče a pečující přijela navštívit postupně čtveřice zahraničních pečujících. Jsou to velmi inspirativní lidé, které dohromady pojí jedna důležitá věc: ODVAHA A VELKÁ CHUŤ A POTŘEBA NĚCO MĚNIT.

Inspirace skutečnými příběhy: Tito rodiče touží prožít svůj život kvalitně a to samé chtějí také pro své děti s mentálním postižením, které zároveň potřebují vysokou míru podpory. Přes veškeré výzvy, rizika a překážky, které na svých cestách měli dost, se jim povedlo dosáhnout svých přání a cílů. 

Důležité milníky zahraničních pečujících:

1. Je potřeba stavět na tom, co je možné, ne co je dostupné.
Naše děti se často nevejdou do nabídek sociálních služeb, protože jaksi nevyhovují jejich požadavkům. Prostě tam nezapadají. Málokdo vlastně zapadá. Proto se my rodiče musíme snažit, aby mohly naše děti žít, jak chtějí. Důstojným a kvalitním způsobem života.  

2. Musíme investovat do vztahů  našich dětí i nás samotných.
Pečovat doma znamená obrovskou izolaci. Nechat pečovat jen sociální služby či jiné profesionály často znamená, nemoci ovlivňovat, jak kvalitně a důstojně bude naše dítě žít. Je potřeba kombinovat tyto dvě možnosti ještě s třetí - mít kolem sebe dobré lidi. Budovat neformální vztahy. Každý potřebuje ve svém životě přátele, je potřeba toto dopřát sobě ale i našim dětem. 

Neformální vztahy také pomohou v plánování budoucnosti a v případě úmrtí rodiče.

3. Důležité je spojit se s ostatními rodiči.
Je potřeba se spojit s ostatními rodiči, kteří řeší podobné otázky. Jednak se člověk necítí tolik sám a bezradně, druhak si můžete pomoci a společně bojovat za změny a budovat další možnosti pro vaše děti - především zajištění vlastního domova.

4. Mějte svůj sen a jděte si za ním!
Nikdy a nikde to není ideální, ale je potřeba se na cestě za svým snem nevzdávat. Nikdo to za vás neudělá. Je to sice práce, ale stojí to za to. Mí dva synové s těžkým postižením bydlí sami, mají vlastní život mimo náš domov, ale samozřejmě se vzájemně navštěvujeme. I oni ale měli právo mít možnost volby, s kým a jak budou žít.

5. K osamostatnění dítěte je potřeba najít sílu a odvahu, je nutné ho pustit, jinak nezačne žít svůj život. 
K osamostatňování vede většinou dlouhá cesta, je jí ale potřeba vědomě nastartovat, rodiče povzbudit a ujistit je, že nemusí všechno zvládnout sami, zároveň si část podpory mohou nechat a část předat například sociální službě. Důležité je se umět podělit o odpovědnost, tzn. budovat vztahy kolem sebe a dítěte, aby bylo, s kým se dělit.

rozhovory s našimi experty

Jyrki Pinomaa

Jyrki je otec čtyř dětí, z nichž dvě dospělé mají kombinované postižení. Musel spolu s dalšími rodinami ve Finsku bojovat za to, aby mohl vybudovat kvalitní bydlení pro svoje syny. Jyrki se snaží  podporovat rodiče, aby uměli říct, jak si představuji bydlení svých dětí a našli energii i sílu své představy realizovat a jít si za nimi. Jyrki je aktivní na národní i mezinárodní úrovni ve prospěch lidí s mentálním postižením. Byl ředitelem Nadace Aspa https://www.aspa.fi/en a v současné době je předsedou Inclusion Europe a prezidentem Inclusion Finland.

Caroline Tomlinson

Caroline je z Velké Británie a je ředitelkou organizace My Life (https://www.my-life.org.uk/). Bydlí se svým manželem a třemi dětmi. Jejich nejstarší syn Joe má komplexní postižení. Je jednou ze spoluzakladatelů organizace In Control (https://in-control.org.uk/). Jejím stylem je hledat řešení, jít si za svým a nenechat se limitovat momentálně nabízenými možnostmi nebo převládajícími styly myšlení.

José Smits

José je matkou tří dětí, její dcera má mentální postižení. José je také novinářka, výzkumnice a lobbistka za práva lidí s postižením. V současné době pracuje jako nezávislá politická analytička, na částečný úvazek jako zastánkyně dětí s postižením a jejich rodičů

O svém životě a péči o dceru s mentálním postižením José říká: "Jako rodič dítěte, kterému lidé bez zkušeností s postižením nerozumí, jsem se mnohokrát cítila velmi zranitelná. Naučila jsem se, že potřebný pocit kontroly a jistoty mi přináší spolupráce s ostatními rodiči a lidmi s postižením. Pro rodiče je organizování a lobování nezbytnou součástí jejich každodenního boje za jejich občanská práva."

Soňa Holúbková 
Soňa se více než 30 let věnuje lidem se zdravotním postižením. V současné době se svým manželem poskytuje lidem s postižením vlastní soukromý prostor, aby zde mohli trávit čas podle svého. Byla u zrodu Nadace Krajina Harmonie, organizuje tvůrčí festival Jašidielňa, kde se potkávají lidé s postižením i „bez“. Zasloužila se o zřízení Agentury podporovaných služeb v Žilině zaměřené na podporu v bydlení a hledání pracovního uplatnění lidí s postižením.

Další inspirativní materiály 

Sedm klíčů k občanství - jak vypadá dobrá podpora?

Simon Duffy z organizace Citizenship Network: "Občanem může být každý z nás. Někdy se ale lidé potýkají s překážkami na své cestě k tomu, aby jimi skutečně byli. Předsudky, hloupá pravidla, bezohlednost nebo nedbalost nám mohou  cestu k občanství ztěžovat. Je potřeba podpořit ty, kteří to potřebují, stát se občany."

Simon společně s lidmi s postižením, definoval 7 klíčů k občanství:

7 klíčů

Více můžete přečíst zde: https://citizen-network.org/uploads/attachment/674/obanstv-pro-vechny.pdf

 

Příručka pro vyhodnocování služeb pro lidi s mentálním postižením a/nebo autismem

Příručka je ZDE.

Příručka ukazuje, jak vypadá dobrá podpora v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením a/nebo autismem.

Tento, původně anglický text, se používá ve Velké Británii pro vyhodnocení podpory poskytované sociálními službami.

Jak se zapojit


Pokud máte zájem o dlouhodobou podporu při řešení různých situací anebo vás zajímá víc, napište nebo zavolejte Petře Kopičce:

petra.kopicka@spmpcr.cz, tel.: +420 776 237 799