Co děláme

DOPROVÁZENÍ

Doprovázení je dlouhodobá podpora pečujícím a rodinám při řešení těžkých situací, změn a hledání nových možností a dobrých řešení. Aby měli možnost svoje starosti s někým sdílet, poradit se a nebyli na všechno sami.

Proč vzniklo doprovázení

Rodiny s dětmi s mentálním postižením potřebují podporu ve všech obdobích života jejich dítěte. Rodiče se často nemají na koho obrátit, pokud jejich dítě nespadá do určité věkové kategorie, určité diagnózy či oblasti (vzdělávání, zaměstnání apod.). Také se moc nepočítá s tím, že i rodiče sami při veškeré péči, kterou musejí zvládat, sami potřebují podporu, aby mohli být také rodiči. 

Co je cílem

Cílem je zajistit kontinuální podporu rodinám tak, aby vznikla funkce jakéhosi koordinátora/průvodce pro práci s rodinou jako celkem. Průvodce, který umí rodinu nasměrovat, podpořit, vyslechnout a spolupracovat tak, aby i sama rodina byla schopna si říct a vidět, co vlastně skutečně potřebuje a hledat možná řešení.

Jak doprovázení probíhá

Individuální práce s rodinami

Stěžejní je individuální práce s rodinami. Sociální pracovníci se setkávají nejlépe s celou rodinou a společně mapují, domlouvají, plánují, jak rodinu podpořit, aby došlo ke kýženým změnám a řešením.

Setkání se zahraničními hosty

Během dvou let se uskuteční celkem pět setkání s hosty ze zahraničí, kteří jsou sami pečujícími anebo se dlouhodobě věnují práci pro lidi s mentálním postižením a dosáhli ve svých zemích pozitivních změn.

Konference 2022

Konference na téma Doprovázení určená pro pečující, sociální pracovníky a odbornou veřejnost.

Jak se zapojit

Pokud máte zájem o dlouhodobou podporu při řešení různých situací anebo vás zajímá víc, napište nebo zavolejte Petře Kopičce:

petra.kopicka@spmpcr.cz, tel.: +420 776 237 799