Krok sun krok do společnosti

leden 2017 – prosinec 2017

Cílem projektu je podpořit lidi s mentálním postižením v rozšíření jejich okruhu přátel, hledání partnera a rozvíjení sociálních dovedností, které jim umožní zlepšit jejich postavení ve společnosti.

Aktivity projektu:

  • Vytvoření internetové „seznamky“, kde se budou moci lidé kontaktovat prostřednictvím chatu. Seznamka bude bezpečným místem pro komunikaci, přístup získá člověk po kontaktu s naší organizací v rámci jiných aktivit.
  • Uspořádání osmi seznamovacích setkání v Praze a v Brně. Každého z nich se zúčastní 15 lidí a budou vedeny psychologem ve spolupráci se sociálním pracovníkem se zkušeností s lidmi s mentálním postižením.
  • Kurs prezentačních dovedností pro aktivní účastníky konference Europe in Action, kterou pořádá Inclusion Europe ve spolupráci s SPMP ČR v květnu 2017 a která má název „O mých vztazích a přátelství“. Účastníci kursu zde získají dovednosti, které využijí při prezentaci svých zkušeností formou příspěvku na konferenci nebo moderování v rámci konference.
  • Zpřístupnění konference Europe in Action účastníkům s mentálním postižením.
  • Uspořádání pětidenní „Letní školy společenského chování“ pro 15 účastníků, která bude zaměřena na dovednosti v oblasti společenského a kulturního života. Kromě sociálních pracovníků se zkušenostmi ve vedení Kursu sociálních dovedností a sebeprezentace budou přizváni i lektoři se zaměřením na jednotlivé oblasti, např. tanec, oblékání.

Výstupy projektu:

  • Webové stránky seznamky, do které se budou moci i po skončení projektu hlásit další uživatelé a bude se tak rozšiřovat možnost „potkat“ zde někoho nového.
  • Know-how týkající se kursu prezentačních dovedností zpracované pro další použití.
  • Zpracovaný program a organizace pilotního projektu „Letní školy společenského chování“, které následně využijeme při opakování v dalších letech.
  • Vytvořený program na seznamovací setkání, který bude upraven po ověření v praxi a dále využíván naší organizací. Nabídneme jej také jiným organizacím, které budou mít zájem uspořádat tuto aktivitu v dalších krajích a dají tak možnost svým „místním“ zapojit se do internetové seznamky.

Koordinátorka projektu:
Jana Stejskalová

Tel: 774 477 911
E-mail: jana.stejskalova@spmpcr.cz.

Projekt je financován Nadačním fondem Avast.