Přístupná společnost

Duben 2019 – duben 2023

Co to je?

Je to společný projekt, na kterém budeme čtyři roky pracovat s „Rytmusem Východní Čechy“ a „Rytmusem – od klienta k občanovi“. Dostali jsme finanční příspěvek od organizace, která se jmenuje „Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“. Finance použijeme na organizaci vzdělávacích kurzů. Budeme usilovat o přístupnější společnost pro všechny.

Projekt je součástí programu „Active Citizens Fund“, který podporuje i další neziskové organizace. Projekt se oficiálně jmenuje „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“. Aby byl název srozumitelnější pro všechny, začali jsme mu říkat „Přístupná společnost“.

Co chceme?

  • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích věděli, jak poskytovat srozumitelné informace.
  • Aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou rozhodovat se.
  • Aby se lidé s mentálním postižením mohli zapojit do rozhodování úřadů a dalších institucí.
  • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích zapojili lidi s mentálním postižením do plánování a rozhodování důležitých věci.
  • Aby veřejnost vnímala lidi s mentálním postižením jako rovnocenné občany.

Jak to uděláme?

Budeme organizovat kurzy pro lidi s mentálním postižením. V kurzech se naučí, jak mluvit před lidmi, jak vyjádřit svůj názor, co jsou lidská práva a jak mohou pomoc ostatním.

Budeme také učit lidi na úřadech, jak připravit informace ve snadném čtení a jak do přípravy zapojit lidi s mentálním postižením.

Budeme zkoušet spolupráci lidí s mentálním postižením a kanceláře ombudsmana. Na základě spolupráce vytvoříme metodiku. Metodika je návod na spolupráci instituce a lidí s mentálním postižením. Napíšeme v ní, co funguje a co nefunguje. Metodiku pak budou moci použít další úřady a instituce.

Vytvoříme kampaně s cílem zlepšit pohled veřejnosti na lidi s mentálním postižením.

Zajímá Vás tento projekt?
Podívejte se na webové stránky www.pristupnaspolecnost.cz

Máte otázky nebo byste s námi rádi spolupracovali?
Ozvěte se Veronice Juříčkové, koordinátorce projektu Přístupná společnost.

Tel: 776 237 799
E-mail: veronika.jurickova@spmpcr.cz