I my jsme občané!

Přistup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech

červenec 2009 – červen 2010

Jestli se Vám také nechce chodit na úřady, nejste v tom sami. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. si spolu s partnerskými organizacemi Fokus Praha o.s. a Českou alzheimerovskou společností a za podpory zástupkyně starosty Městské části Praha 8 během projektu vyzkoušeli, jestli by se dalo něco dělat pro to, aby vyřizování bylo příjemnější pro všechny z nás a také především pro lidi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory a lidi s demencí. Ti se jen těžko dostávají k některým informacím, většina textů je pro ně nesrozumitelná, neví, kde a jak požádat o radu. Zaměstnanci úřadů si zase s některými lidmi nevědí rady.

Smyslem projektu proto bylo poskytnout podporu veřejným institucím, aby v kontaktu s lidmi s potížemi v komunikaci nedocházelo ke zbytečnému nedorozumění.

  • I_my_jsme_obcane_mini_brozurkaVznikla informační publikace I MY JSME OBČANÉ! – JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI, která popisuje, jak se lidé s potížemi v komunikaci (ne)dokážou orientovat v prostředí úřadu. V publikaci mj. najdete popis bariér, se kterými se lidé na úřadech setkávají, pohled úředníků a především doporučení, co by se mohlo na úřadech změnit. Publikaci uvítali nejen městské a krajské úřady, ale např. i Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce nebo strážníci policie. Publikaci najdete ZDE.
  • Pro pracovníky pražských úřadů jsme připravili jednodenní školení, kde měli příležitost se něco dozvědět o schopnostech a potřebách lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniorů a lidí s demencí, o tom, na co při vzájemné komunikaci dávat pozor, aby spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti.
  • Plakat_Jak komunikovatPro všechny ty, co často přicházejí do styku s lidmi s problémy porozumět a vyjádřit se, jsme vytvořili jednoduchý plakát s radami, jak komunikovat s lidmi s potížemi v komunikaci. Plakát si můžete prohlédnout ZDE.
  • Společně s pracovníky Úřadu MČ Prahy 8 jsme k několika informačním materiálům vytvořili vysvětlující dokumenty tak, aby stávajícím formulářům (např. žádostem o dávky v hmotné nouzi) bylo lépe rozumět.

Zkušenosti získané během tohoto projektu bychom rádi využili i dále a institucím veřejné správy nabídli:

  • spolupráci při školení zaměstnanců, které jim umožní doplnit si potřebné informace o lidech, kteří mají potíže v komunikaci, a nabídne účinné způsoby komunikace s nimi. Ukázalo se, že na různé náročné situace není většina úředníků předem připravena, chybí jim možnost pravidelně problematické situace konzultovat s odborníky, chybí nácvik různých situací, tedy i pravidelná školení ke komunikaci lidí s nejrůznějšími potřebami.
  • konzultace týkající se jednání s lidmi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory nebo s lidmi s demencí.
  • převedení nejrůznějších informačních materiálů do jednodušší podoby – za použití jednoduchých a stručných slovních spojení a piktogramů – tak, aby byly srozumitelnější pro lidi s potížemi v porozumění a v učení.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.