Srozumitelné informace

Lidé s mentálním postižením pro plné začlenění do společnosti potřebují informace v přístupné podobě. V angličtině mají texty v snadno srozumitelné podobě zkratku ETR – easy to read (snadno čitelné, snadno srozumitelné). Podobně potřebují přístupnější webové stránky, přístupnější značení, smlouvy ve snadno srozumitelné formě, upravené budovy, kde je dobré značení, aby se lidé s mentálním postižením mohli v těchto budovách dobře orientovat atd. Na této stránce jsou uvedené naše aktivity a projekty, které jsou zaměřené na lepší přístupnost.