Osvěta

Vůči lidem s mentálním postižením panuje mnoho předsudků a stereotypů, které se snažíme naší činností vyvracet. Chceme ukázat, že tito lidé mají více schopností a dovedností, než si lidé obecně myslí. Sami lidé s mentálním postižením mají často v mnoha věcech nedostatek informací, což se snažíme prostřednictvím našich projektů a dalších aktivit napravit. Zde se můžete s těmito projekty a aktivitami seznámit.

 


Projekt PAL4YOUTH

Podpora aktivního života mladých lidí s mentálním postižením

říjen 2018 – duben 2020

V říjnu loňského roku jsme začali spolupracovat na projektu Pal4youth, vedeném slovinskou organizací Zveza Sožitje (více ZDE). 

Cílem projektu je podpora mladých lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Chceme jim zpřístupnit  informace o jejich právech, o zdraví, o vztazích a sexualitě, které (nejenom) mladí lidé s mentálním postižením často nemají, a tím přispět k jejich nezávislosti.

Jako dvě organizace dlouhodobě se věnující lidem s mentálním postižením a jejich rodinám chceme navázat spolupráci i do budoucna a vyměňovat si vzájemně zkušenosti.

Hlavní aktivity

 1. Práce na brožurách pro chlapce a dívky:

– překlad a přizpůsobení 7 brožur z dřívějšího projektu SPMP ČR „Už vím“ potřebám lidí s mentálním postižením ve Slovinsku

– zapojení lidí s mentálním postižením do překladů a testování textů v ETR (Easy To Read), tedy snadno srozumitelné formě

 1. Práce na příručce pro rodiče mladých lidí s mentálním postižením:
 • Výměna zkušeností mezi organizacemi, vypracování textu ve spolupráci s odborníky i rodiči lidí s mentálním postižením
 1. Dlouhodobá spolupráce se skupinou mladých lidí s mentálním postižením:
 • vedení skupiny k definování svých potřeb, podpora k samostatnosti a aktivnímu přístupu k životu

Výstupy

 • 7 brožur pro chlapce a dívky ve slovinském a anglickém jazyce: Život ženy, Gynekologická prohlídka, Těhotenství, Porod, Život muže, Láska, sex a já, Sexuální násilí. Brožurky můžete stáhnout ve slovenštině a v angličtině ZDE
 • Příručka pro rodiče  „Jak na dospívání: Pro rodiče mladých lidí s mentálním postižením“. Co se zde můžete dočíst? Například proč je důležité podporovat sexualitu vašeho syna či dcery. Jakým způsobem můžete vy, rodiče, sexualitu svých dětí podpořit a co můžete konkrétně vy udělat, protože jedině vy to máte ve svých rukách. Stáhnout si ji můžete ZDE. Anglická verze ZDE.
  For the English version click here
 • 2 mezinárodní konference spojené s prezentací projektu a vytvořených příruček. Jedna se konala ve Slovinsku, jedna v Česku.

Projekt je financován evropským programem Erasmus+.

Více se o projektu můžete dozvědět ZDE.

Sipka_zpet zpět na začátek


Ozvěny z konference „O mých vztazích“

Na konci listopadu jsme se setkali v prostorách Středočeského kraje na Smíchově, kde jsme odstartovali oslavy 50 let výročí založení SPMP ČR. V sobotu 24. 11. jsme zorganizovali odbornou část, která byla určená všem zájemcům. Rodiče zaujalo vystoupení Jyrkiho Pinomay, předsedy Inclusion Europe, který mluvil o své zkušenosti s vytvářením domova pro dva syny s mentálním a kombinovaným postižením.

Podobně inspirující byla i zkušenost paní Marcely Žebrakovské, která zajistila pro svého syna samostatné bydlení i přes velké obavy, které tento proces provázely. Hlavním poselstvím pro rodiče a pečující bylo: „Začněte s plánováním bydlení a dalších věcí včas, dokud ještě máte dost energie a času. Obojího budete hodně potřebovat.“ 

Z diskusních příspěvků ve vazbě na konferenční příspěvky bylo sepsáno Prohlášení o potřebách lidí s mentálním postižením. V následujícím programu konference můžete si přečíst příspěvky řečníků:

Zahájení konference, Ivana Ambrosová, Předsedkyně SPMP ČR

Plenární zasedání: Naše vztahy – z rodiny do samostatného života

Dospívání a podpora lidí s mentálním postižením v oblasti vztahů, Jyrki Pinomaa, předseda Inclusion Europe

Moje zkušenosti jako rodiče na osamostatňování lidí s mentálním postižením, Marcela Žebrakovská

Diskuze

Plenární zasedání: Když se vztahy zkomplikují…

Závislost ve vztazích, Xenie Dočkálková, SPMPČR

Násilí a šikana lidí s mentálním postižením, Juultje Holla, Community solutions, Nizozemsko

Agresivita a kognitivně behaviorální terapie (KBT) u lidí s mentálním postižením, Martin Polenský, Paspoint

Paralelní workshopy

 1. Násilí a šikana lidí s mentálním postižením Juultje Holla, Community solutions, Nizozemsko
 2. Zvládání náročného chování lidí s mentálním postižením, Martin Polenský, Paspoint

Závěr konference

Předání výsledků workshopů, Xenie Dočkálková, Veronika Juřičková, Anna Blažková, SPMP ČR

Závěrečné slovo, Ivana Ambrosová, Předsedkyně SPMP ČR

Konference byla podpořená Magistrátem hlavního města Prahy a Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, Úřad Vlády České republiky.

Sipka_zpet zpět na začátek


Seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“

25. 2. 2016 – Praha

Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice uspořádalo dne 25. 2. 2016 v pražském Evropském domě seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“. Seminář byl součástí projektu „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“, financovaného z Fondu pro NNO. Hlavními tématy projektu byly: zdraví ženy, sexuální výchova, vztahy, sexualita a sexuální násilí u žen s mentálním postižením. Semináře se zúčastnili jako přednášející i posluchači odborníci setkávající se ve svých profesích s lidmi s mentálním postižením, kteří tato témata považují za velmi důležitá pro zdravý a bezpečný dospělý život lidí s mentálním postižením, žen zvláště.

S příspěvky zde vystoupili členové SPMP ČR – jedna z koordinátorek projektu „Už vím“ Barbora Uhlířová a místopředsedkyně SPMP ČR Jitka Soldánová, která se účastnila v rámci projektu svépomocné skupiny matek dcer, kterých se téma týká. Svou osobní zkušenost přednesla také žena s mentálním postižením, která svým příběhem podpořila myšlenku projektu, že je třeba, aby se o sexualitě mluvilo a informace o tématech s ní souvisejících byly zpřístupněny ženám (i mužům) s mentálním postižením také v rámci prevence sexuálního násilí a zneužití.

Zahraničními hosty semináře byli pracovníci z Islandské univerzity v Reykjavíku a jejich spolupracovnice Steinunn Thorvaldsdóttir – žena s mentálním postižením, která zde hovořila o svých osobních zkušenostech ze života na Islandu. Jedním z dalších příspěvků islandských účastníků byla přednáška „Sexuální identita lidí s mentálním postižením a jak vzniká“, a dále výstup z výzkumu „Access to Specialised Victim Support Services for Women with Disabilities Who Have Experienced Violence“ (Přístupnost služeb pro oběti násilí se zdravotním postižením) prezentovaný pracovnicí Centra pro výzkum postižení při Fakultě sociálních věd Islandské univerzity Hrafnhildur Snefrídar- og Gunarsdóttir.

S příspěvkem o sexuálních protokolech v sociálních službách a sexuální osvětě lidí s mentálním postižením vystoupil Petr Eisner, který je odborníkem na sexualitu a vztahy lidí s postižením. Semináře se zúčastnila také zástupkyně sdružení spolku Rozkoš bez rizika, která představila projekt sexuální asistence.

Součástí semináře byly i tři workshopy, ve kterých byly diskutovány různé aspekty tématu sexuality žen s mentálním postižením a násilí na ženách. Prvním z nich bylo představení brožur, které vznikají v rámci projektu „Už vím“ a jsou, nejen obsahem ale i provedením, směřovány přímo skupině žen s mentálním postižením, a debata o metodice svépomocných skupinek – jak vznikají a jak s nimi pracovat.

V dalším workshopu se diskutovalo o zkušenostech z Islandu – o tamním životě žen s mentálním postižením i bez postižení.

Třetí workshop byl zaměřen na poznatky ze setkání multidisciplinárního týmu na téma sexuální zneužívání žen s mentálním postižením, který vznikl v rámci projektu „Už vím“ a pracuje na zmapování situace v České republice v oblasti prevence sexuálního násilí, řešení a celkového přístupu k obětem sexuálního násilí obecně a zvláště u žen s mentálním postižením. Tento tým je složen z odborníků z různých institucí – z Ligy lidských práv, zástupce z kanceláře ombudsmana, z MPSV, zástupců ze sociálních služeb, psychologa atd.

Další informace a výstupy z projektu „Už vím“ jsou dostupné na webových stránkách www.uzvim.org.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nrosSipka_zpet zpět na začátek


Doplňkový grant – Už Vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

listopad 2015 – březen 2016

V realizace hlavního grantu nám „pomáhal“ doplňkový grant, který byl taktéž podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Díky doplňkovému grantu jsme mohli Islandské partnery pozvat na druhou návštěvu a zorganizovat seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“ na kterém naši partneři prezentovali své cenné zkušenosti. Kromě Hrafnhildur Snaefridar og Gunarsdóttir a Kristin Bjornsdóttir, které se zúčastnily už prvního projektového mítinku, jsme na seminář ještě pozvaly paní Thorvaldsdóttir s asistentem, která na semináři prezentovala své autentické zkušenosti z života ženy s mentálním postižením na Islandu.

Díky doplňkovému grantu jsme také měli větší prostor podělit se o zkušenosti s našimi partnery v rámci našeho pracovního týmu a získat velmi cennou zpětnou vazbu na již téměř hotové výstupy našeho hlavního projektu, hlavně na osvětově – informační brožury pro ženy s mentálním postižením.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nrosSipka_zpet zpět na začátek


Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

duben 2015 – březen 2016

V průběhu naší práce a pravidelného setkávání s dívkami a ženami s mentálním postižením jsme zjistili, že jim často chybí důležité informace týkající se ženského těla, hygieny, prevence ženských onemocnění, partnerského soužití. V poradenské praxi jsme se navíc setkali s případy sexuálního zneužívání, partnerského vydírání žen s mentálním postižením, které je velkou měrou způsobené nedostatkem informací z této oblasti. Proto jsme připravili projekt Už vím!, který je věnovaný snadno srozumitelným informacím pro ženy s mentálním postižením.

Partnerem projektu je Islandská univerzita „Centrum studia postižení“University of Island „the Centre for Disability Studies“.

V projektu vzniknou:

 • Brožury – snadno srozumitelné brožurky o ženském těle, partnerství, sexu, antikoncepci, těhotenství, porodu, sexuálním násilí.
 • Svépomocné skupiny – skupinky žen s mentálním postižením, díky kterým budou moci sdílet své radosti, starosti i problémy.
 • Webové stránky s informacemi, které nasbíráme v průběhu projektu, odkazy na další zajímavé informace. Na webu budou brožurky v elektronické podobě, kontakty na expertní skupinu i příběhy žen, které v průběhu projektu posbíráme.
 • Expertní skupina – skupina odborníků, kteří intervenují v případě, že dojde k sexuálnímu násilí: policie, zástupce služby pro oběti násilí, zástupce soudu. Tyto experty obeznámíme se specifikou práce s ženami s mentálním postižením a stanou se konzultanty pro případy sexuálního zneužívání žen s mentálním postižením.

Chcete-li se dozvědět více o projektu a jeho výstupech, klikněte ZDE.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nros

Sipka_zpet zpět na začátek


Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením

listopad 2014

mikroprojekt_islandCílem tohoto mikroprojektu bylo navázat spolupráci s organizací Centre for disability studies University of Iceland – Centrum pro výzkum postižení Islandské univerzity http://fotlunarfraedi.hi.is/en/english. Společně jsme připravili projekt „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“, jehož cílem je mimo jiné vytvořit informační materiály o ženském těle a jeho fyziologii, sexu, partnerských vztazích a sexuálním zneužívání s násilí ve snadno srozumitelné formě pro ženy s mentálním postižením.

Tento malý projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nros

Sipka_zpet zpět na začátek