Jdeme dál!

Skupiny sebeobhájců na nové cestě

leden 2013 – prosinec 2014

Hlavním cílem bylo podpořit dodržování lidských práv lidí s mentálním postižením prostřednictvím sebeobhajování.

Tato podpora probíhala ve dvou rovinách. První rovinou byla podpora samotných sebeobhájců na jejich cestě ke znalosti svých práv a povinností, k samostatnosti, informovanému rozhodování o vlastním životě a vyjadřování vlastních přání a názorů. Druhou rovinou bylo šíření myšlenky sebeobhájců k ostatním lidem s mentálním postižením, jejich blízkým a také široké veřejnosti.

Tyto cíle byly realizovány prostřednictvím aktivit v projektu.

 • Pravidelná setkávání a systematická práce sebeobhájců
  V rámci projektu byly podpořeny skupiny sebeobhájců v Praze, Brandýse nad Labem, Hradci Králové a Brně. Díky projektu bylo možné financování asistentů těchto skupin po dobu téměř dvou let.
 • Tvorba a aktualizace webových stránek sebeobhájců
  Sebeobhájci ze všech skupin dali dohromady základní informace o sebeobhájování i o svých skupinách.
 • Školení sebeobhájců v prezentačních dovednostech
  Kurz probíhal od listopadu 2013 do března 2014 a zúčastnili se ho sebeobhájci z 4 skupin. Sebeobhájci se zde učili, jak správně mluvit před lidmi, jak si připravit prezentaci nebo jak pracovat s trémou. Toto školení nabízíme na klíč. Více se dozvíte ZDE.
 • Semináře pro odborníky zabývajícími se touto problematikou
  Nově nabyté prezentační dovednosti měli možnost sebeobhájci uplatit při seminářích pro odborníky. Tyto semináře byly určeny pro speciální pedagogy, sociální pracovníky, studenty a všechny, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením. Hlavním cílem těchto seminářů bylo představit sebeobhajování a jednotlivé skupiny sebeobhájců.
 • Setkání s rodiči a blízkými osobami sebeobhájců
  Tato setkání byla pro sebeobhájce i jejich blízké velmi důležitá. Probíhala cca 2-3 x za rok ve všech skupinách po celou dobu projektu.
 • Šíření myšlenky sebeobhajování – setkání s lidmi s postižením
  Sebeobhájci se pokusili rozšířit informace o sebeobhajování a o tom co vše dělají i mezi ostatní lidi s mentálním postižením. Vzniklo proto několik besed sebeobhájců s lidmi s mentálním postižením.
 • Založení nové skupiny sebeobhájců
  Díky projektu vznikla možnost otevření dvou nových skupin sebeobhájců s novými asistenty. První byla skupina vznikla v Brně, následně pak druhá v Praze.

Projekt realizovala SPMP ČR se skupinou sebeobhájců Sami a spolu a dalšími spolupracujícími skupinami sebeobhájců. Tento projekt byl financován německou nadací Aktion Mensch a byl zaměřen na podporu sebeobhájců a šíření myšlenky sebeobhajování.