Black and White

Černá a Bílá

březen 2015 – únor 2017

Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zakotvujícím právo na plnou svéprávnost každého člověka.

Projekt Černá a bílá realizuje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,  z. s. ve spolupráci s organizací QUIP již od roku 2012. Náklady projektu jsou financovány americkou nadací Open Society Fund.  Projekt jen nyní ve třetí fázi realizace.

Rozpočet

 1. Projekt Černá a bílá (1.1.-31.12.2012), celkový rozpočet 2.065.000 Kč
 2. Projekt Černá a bílá II. (1.1.2013 – 31.12.2014), celkový rozpočet 5.038.000 Kč
 3. Projekt Černá a bílá III. (1.3.2015 – 28.2.2017), celkový rozpočet 8.546.426 Kč

Hlavní aktivity projektu

 • Poskytování podpory při rozhodování lidem s mentálním postižením – testování nových metod sociální práce a na jejich základě vytváření metodiky podpory při rozhodování a právním jednání.
 • Právní podpora a advokacie – poskytování konzultací, psaní dokumentů pro soudy a zastupování lidí u soudu.
 • Spolupráce s vybranými organizacemi poskytujícími sociální služby lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.
 • Kurzy pro profesionály, rodiny a lidi s postižením.
 • Zkoumání mechanismů týkající se správy majetku, tj. svěřenecký fond, využívání bankovních produktů lidmi, kteří potřebují podporu při hospodaření s penězi.
 • Vytvoření Aliance organizací a jednotlivců zabývajících se problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování.

Výstupy

Černá kniha popisuje zejména negativní osobní zkušenosti lidí s mentálním postižením a jejich blízkých s naplňováním práva na plnou svéprávnost v běžném životě.

Bílá kniha oproti tomu uvádí příklady dobré praxe a doporučení k implementaci článku 12 Úmluvy.

Další výstupy projektu budou

 • Metodika podpory při rozhodování a právním jednání
 • Metodika podpory při zavádění systému podpory při rozhodování do praxe sociálních služeb
 • Příručka pro rodiče na téma podpora při rozhodování
 • Vzdělávací kurzy
 • Odborné články

Pokud máte dotaz nebo zájem spolupracovat na realizaci tohoto projektu, kontaktujte:
Evu Kremlíkovou, koordinátorku projektu na telefon: 221 890 436, mobil: 776 237 799 nebo email: eva.kremlikova@spmpcr.cz

Související články:

Výstupy ze setkání Aliance organizací a jednotlivců zabývajících se problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování

Sdílení zkušeností – setkání v Americkém centru