Black and White

Černá a Bílá

Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zakotvujícím právo na plnou svéprávnost každého člověka.

Projekt Černá a bílá realizuje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,  z. s. ve spolupráci s organizací QUIP již od roku 2012. Náklady projektu jsou financovány americkou nadací Open Society Fund.  Projekt je po čtvrté fáze realizace.

Rozpočet

  1. Projekt Černá a bílá (1.1.-31.12.2012), celkový rozpočet:  2.065.000 Kč
  2. Projekt Černá a bílá II. (1.1.2013 – 31.12.2014), celkový rozpočet:  5.038.000 Kč
  3. Projekt Černá a bílá III. (1.3.2015 – 28.2.2017), celkový rozpočet:  8.546.426 Kč
  4. Projekt Černá a Bílá IV. (1. 7. 2017 – 31. 7. 2019): celkový rozpočet: 5. 690.000 Kč

Hlavní aktivity projektu

  • Poskytování podpory při rozhodování lidem s mentálním postižením – testování nových metod sociální práce a na jejich základě vytváření metodiky podpory při rozhodování a právním jednání.
  • Právní podpora a advokacie – poskytování konzultací, psaní dokumentů pro soudy a zastupování lidí u soudu.
  • Spolupráce s vybranými organizacemi poskytujícími sociální služby lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.
  • Kurzy pro profesionály, rodiny a lidi s postižením.
  • Zkoumání mechanismů týkající se správy majetku, tj. svěřenecký fond, využívání bankovních produktů lidmi, kteří potřebují podporu při hospodaření s penězi.
  • Vytvoření Aliance organizací a jednotlivců zabývajících se problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování.

Bližší informace o obsahu čl. 12 a jeho právních i praktických souvislostech poskytuje Obecný komentář č. 1 (2014) Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

Výstupy

Černá kniha popisuje zejména negativní osobní zkušenosti lidí s mentálním postižením a jejich blízkých s naplňováním práva na plnou svéprávnost v běžném životě.

Bílá kniha oproti tomu uvádí příklady dobré praxe a doporučení k implementaci článku 12 Úmluvy.

Etické a metodologické principy poskytování podpory při rozhodování a právním jednání . Dokument má přispět k tomu, aby podpora byla ze strany podpůrce poskytována tak, aby byla respektována vůle a preference člověka. Jeho cílem je tedy větší bezpečí a jistota pro podporované i podpůrce. 

Příručka pro ty, kteří pečují: Podpora, ochrana a svéprávnost
lidí s mentálním postižením podle nového občanského zákoníku

Další informace k rozhodování s podporou naleznete v manuálu Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

Právní případy zaměřené na vrácení svéprávnosti a využití podpory při rozhodování. Dokument poskytuje přehled zkušeností  Quipu s rozhodováním soudů.

Související články:

Výstupy ze setkání Aliance organizací a jednotlivců zabývajících se problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování

Sdílení zkušeností – setkání v Americkém centru