ADAP

Projekt o volbách

prosinec 2009 – květen 2011

Právo volit je jedním z nejzákladnějších práv občanů Evropy. Přesto existují skupiny lidí, kterým je právo volit upřeno, protože pro ně evropské a národní volby nejsou přístupné, mj. i pro lidi s mentálním postižením.

Projekt se snažil prolomit bariéry, které těmto skupinám občanů brání v přístupu k volbám, a podpořit tak jejich větší účast ve volbách v celé EU.

V rámci projektu proběhla analýza, která zjišťovala, jak jsou volby v jednotlivých zemích EU dostupné, a shromáždila příklady dobré praxe. Vznikla sada doporučení, jak dělat volby dostupnější a lépe srozumitelné, aby se jich mohli účastnit i lidé s postižením. Také jsme se setkávali s politiky, abychom zvýšili jejich povědomí o problému a aby ti pak vytvářeli informace srozumitelnější a dostupnější.

Projekt získal finanční prostředky z fondů Evropské komise, programu „Základní práva a občanství“. Inclusion Europe na projektu pracovala se třemi partnery – SPMP z České republiky, ENABLE ze Skotska, NOUS AUSSI z Francie.

Doporucene_postupy_pro_pristupne_volbyBrožura „Doporučené postupy pro přístupnější volby“ zkoumá pět různých oblastí, které ovlivňují právo a možnost volit: legislativu týkající se zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům; přístupnost informací; výcvik; podporu při hlasování a přístupnost volebního procesu. Každá z těchto sekcí obsahuje popis současného stavu, stejně jako návrhy na řešení každého z problémů. Tato brožura existuje také ve snadném čtení. Můžete jí číst ZDE.

Brožura Dobrá praxe pro přístupné volby v Evropědobra_praxe_volby nabízí přehled dostupných řešení v celé Evropě a příklady dobré praxe v pěti různých oblastech: zvyšování povědomí o volebním právu, průzkumy na téma přístupnost, dostupné informace, výcvik a přístup k volbám.

 Příručka „Volby pro všechny! Jak udělat volby lépe srozumitelné, abychom se jich mohli účastnit“ ve snadném čtení ukazuje, jak lidé s mentálním postižením mohou sami prosazovat, aby byly volby co nejdostupnější, např. šířením dostupných informací a zvyšováním povědomí politiků, volebních orgánů a samotných občanů o významu zpřístupňujících opatření a plné účasti všech občanů ve volbách.

Výsledky v cizích jazycích najdete na stránkách projektu: www.voting-for-all.eu