Obhajoba práv

SPMP ČR se snaží aktivně hájit práva lidí s mentálním postižením a také jejich rodin a blízkého okolí. Aktivně podporujeme hnutí sebeobhájců a realizujeme projekty, které jsou zaměřené na rovná práva lidí s mentálním postižením a jejich plné zapojení do společnosti. Na této stránce se dozvíte o aktuálních i již proběhlých projektech, které byly zaměřeny na rovná práva lidí s mentálním postižením.