Mezinárodní aktivity

SPMP ČR je členem Inclusion Europe a Inclusion International, což jsou mezinárodní organizace zastupující lidi s mentálním postižením a jejich rodiny. Považujeme za důležité spolupracovat s mezinárodními organizacemi a nechat se inspirovat v těch oblastech, kde jsou v zahraničí dále než my. Více našich projektů jsme dělali ve spolupráci se zahraničními organizacemi. Najdete je na našich stránkách pod jinými složkami, ale mohly by být i na této stránce.