Jak se zapojit

CHCI ZALOŽIT NOVÝ POBOČNÝ SPOLEK

Vítáme nové aktivní členy z celé republiky, kteří mají zájem spolupracovat pod záštitou SPMP ČR. Pobočný spolek může vzniknout tam, kde jsou nejméně tři zájemci o jeho založení.  

Zájemci o založení nového pobočného spolku předloží Republikovému výboru písemnou žádost o přijetí do Spolku. V jednom místě může vzniknout více pobočných spolků, musí se ale jasně lišit v názvu. 

Jestli máte zájem o založení nového pobočného spolku, kontaktujte ředitelku SPMP ČR Camille Latimer: camille.latimier@spmpcr.cz