Jak se zapojit

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Naše pobočné spolky  by nefungovaly, kdyby v nich nepůsobily stovky aktivních a angažovaných dobrovolníků.

Máte-li zájem zapojit se do činnosti jednoho z našich pobočných spolků, kontakty ve vašem kraji najdete zde:

Také na centrále v Praze a v Brně vítáme dobrovolníky. Mohou se zapojit do vytváření programu pro lidi s postižením v době, kdy se jejich rodiče vzdělávají, do aktivit sebeobhájců, uvítáme také pomoc s administrativou. 

Řada lidí s postižením se nemůže účastnit kulturních a společenských akcí, protože jim chybí doprovod. I zde bychom pomoc dobrovolníků  velice ocenili.

Chcete-li se spolu s námi angažovat ve prospěch lidí s mentálním postižením, ozvěte se nám, nemusíte mít žádné zvláštní dovednosti - rádi s Vámi probereme Vaše možnosti, zaškolíme Vás a stanete se součástí našeho týmu!

Kontaktní osoba. Jakub Nepejchal, tel. 770 626 202, email: jakub.nepejchal@spmpcr.cz