Jak se zapojit

CHCI SE STÁT ČLENEM SPOLKU

Členství v SPMP ČR je dobrovolné, členem se může stát kterýkoliv občan ČR i cizí státní příslušník. Členem se může stát fyzická i právnická osoba.

K individuálnímu i skupinovému členství se můžete přihlásit ve všech existujících místních pobočných spolcích.

Kontakty najdete zde.

 

Individuální členství – člen fyzická osoba

Zájemce o členství se může vstoupit do kteréhokoli pobočného spolku v republice. Členem se může stát člověk s postižením, rodinný příslušník, dobrovolník z komunity či profesionál. Každý pobočný spolek má stanovenou výši svého ročního členského příspěvku dle vlastních potřeb a spektra nabízených aktivit. Členstvím v místním spolku zároveň získáte přístup k informacím o děním a akcích v celé ČR pořádaných ostatními spolky. Budete mít možnosti účastnit se členské schůze, volit zástupce do místních výborů, a pokud budete mít zájem, aktivně se podílet na činnosti spolku.
 

Skupinové členství – člen právnická osoba

Organizace, nebo poskytovatelé sociálních služeb se mohou stát členem SPMP ČR jako právnická osoba. Právnická osoba se může stát členem v některém místním spolku. Každý místní spolek má stanovenou výšku ročního členského příspěvku pro právnické osoby. Tímto členstvím získáte přístup k informacím a akcím pořádaným ostatními pobočnými spolky a týmem SPMP ČR.

Nemáte v místě svého bydliště místní pobočný spolek? Můžete jej založit!