Zemřel bývalý předseda SPMP ČR Ivo Vykydal

Během víkendu zesnul nečekaně v nedožitých 56 letech náš bývalý předseda a vzácný tatínek čtyř kluků Ivo Vykydal. Ivo byl v letech 2002 – 2012 předsedou SPMP ČR a v letech 2010 – 2011 působil také jako předseda Inclusion Europe, evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Dlouho se angažoval v SPMP a zasazoval se za společnost, ve které žijí lidé s postižením kvalitní život a jsou rovnocennými občany. Měl jasnou vizi přístupné společnosti a dokázal spojit světy, které s mentálním postižením neměly nic společného. V roce 2009 zahájil velkou konferenci SPMP ČR těmito slovy: „Přijali jsme vizi ‚Společnost pro všechny‘ a právě nyní mám chuť použít spojení: ‚teď a tady‘ začínáme společnost pro všechny naplňovat. Společnost pro všechny nepřináší řešení pouze pro lidi s postižením, ale navrhuje změnu organizace života ve městech a obcích i v celé společnosti, která přináší výhody pro každého člověka bez výjimky“. Jeho veřejné angažmá a vstup do politiky byly do značné míry formovány vlastními zkušenostmi s jeho synem Matějem, který potřebuje hodně podpory.

Ivo Vykydal byl také zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Základní škola a střední škola Pomněnka v Šumperku pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Myslíme na jeho ženu a děti, na všechny jeho nejbližší, a vyjadřujeme jim nejhlubší soustrast.

Na Iva vzpomíná ředitelka SPMP ČR Camille Latimier takto: „Ivo byl diskrétní, velmi pozitivní a usměvavý člověk, který přicházel se spoustou kreativních nápadů, aby byla naše organizace do budoucna silná a otevřená do světa. Byl nám všem velkou inspirací.“

Jeho dlouholetý kamarád a podporovatel SPMP ČR docent Jan Šiška na něj vzpomíná se slovy: „Ivo byl vizionář, člověk s velkým a laskavým srdcem. A tak nějak se k němu chovalo i okolí, laskavě a s respektem. Nikdy si nestěžoval, ačkoliv důvodů měl často až dost. Při naší společné práci měl vždy spousty nápadů, jak měnit postoje veřejnosti k lidem s mentálním postižením k lepšímu. Dokázal lidi spojovat.“

Vytisknout stránku Poslat emailem