Tag Archives: INFO

Česko-slovinský projekt je v polovině INFO

První polovina spolupráce na projektu Pal4youth vyvrcholila konferencí v Lublani. Slovinští kolegové dokončili příručky ve snadném čtení pro lidi s postižením, inspirované těmi našimi, s tématy: Život ženy, Život muže, Láska, sex a já, Gynekologická prohlídka, Těhotenství, Porod a Sexuální násilí. Na konferenci je prezentovali široké veřejnosti. Ředitelka SPMP ČR Camille Latimier promluvila o přístupu k sexualitě u lidí s postižením v České republice, svou osobní zkušenost s dospíváním a vztahy pak sdílely dvě mladé ženy s postižením a jedna maminka s dcerou. Celý text

Zvýšení příspěvku na péči INFO

Od dubna 2019 byl zvýšen příspěvek na péči ve 4. stupni z 13 200 Kč na 19 200 Kč. Týká se to jen lidí, kteří nejsou v pobytové sociální službě s celoročním provozem. To znamená lidí, kteří jsou doma nebo docházejí do sociální služby jen přes den a pak se vracejí domů a nebo bydlí v týdenním stacionáři. Některým lidem se zdravotním postižením, kteří splňují tuto podmínku, však příspěvek na péči nebyl zvýšen. Je potřeba požádat nepobytovou sociální službu o vydání potvrzení, že klient využívá služeb například denního stacionáře a tento dokument předat úřadu práce.

Projekt Pal4youth a návštěva Slovinska INFO

Navázali jsme spolupráci se slovinskou organizací Zveza Sožitje, která se také věnuje podpoře lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Máme společný projekt Pal4Youth, zaměřený na mladé lidi s mentálním postižením. V první fázi tohoto projektu pomáháme slovinským kolegům s převedením našich sedmi příruček z projektu „Už vím“. Ty pak vyjdou ve Slovinsku a budou k dispozici i na internetu a v anglické verzi. Více o projektu ZDE. Začátkem dubna jsme slovinské kolegy navštívili v Lublani, abychom začali s tvorbou příručky pro rodiče mladých lidí s mentálním postižením Jak na dospívání. Celý text

Co dělá Evropský parlament INFO

My v SPMP ČR považujeme evropské volby za opravdu důležité. A proto vám zde předkládáme další dokument, který jsme vytvořili ve spolupráci s organizací Quip, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Jedná se o výtah z činnosti Evropského parlamentu, který ilustruje některá důležitá rozhodování v rámci Evropy. Jsou zde srozumitelně popsány příklady toho, co všechno dělá Evropský parlament  a jaký vliv má na život v Evropě. Pokud tedy práci Evropského parlamentu průběžně nesledujete a chcete se dozvědět více o tom, na čem pracuje, čtěte ZDE.

Proč volit v evropských volbách INFO

Naše evropská zastřešující organizace Inclusion Europe vytvořila dokument, ve kterém vysvětluje, proč jsou evropské volby tak důležité i pro lidi s postižením a pečující. Vyzývá také k aktivitě v rámci přípravy na letošní volby do Evropského parlamentu, které proběhnou v České republice 24. a 25. května.  Zkrácenou verzi dokumentu v češtině najdete ZDE. Původní znění v různých jazycích si můžete přečíst ZDE. Nechte se inspirovat a hlavně – jděte volit!

Informační letáky k volbám INFO

Byli jsme opět osloveni Ministerstvem vnitra České republiky, abychom spolupracovali na tvorbě manuálu pro voliče k letošním volbám do Evropského parlamentu. Tento leták ve formě „snadno srozumitelného textu“ podává informace o tom, kde se volí, jak to u voleb chodí, co je potřeba si vzít s sebou a také například co dělat v případě, že se k volbám nemůžete osobně dostavit. Budeme jej šířit do jiných organizací a institucí, aby sloužil všem, kdo mají o informace zájem. Leták je ke stažení ZDE.

Informační letáky k volbám INFO

V našem týmu SPMP ČR jsme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vytvořili informační letáky k letošním volbám do Senátu a do obecních zastupitelstev. Jsou psány ve formě „snadno srozumitelných informací“. Obsahují informace o tom, jak to u voleb chodí, co je potřeba mít s sebou, jak se nakládá s hlasovacími lístky a podobně. Zde jsou letáky ke stažení: volby do Senátu, volby do obecního zastupitelstva.

 

Volby a omezení svéprávnosti INFO

Blíží se volby do senátu a do obecních zastupitelstev. Volit může každý občan České republiky, kterému je 18 let a více. Jedinou výjimkou jsou lidé, kteří mají ve výroku rozsudku o omezení svéprávnosti výslovně napsáno, že jsou omezeni ve volebním právu. Někteří lidé mají napsáno, že nemohou volit, POUZE V ODŮVODNĚNÍ rozsudku. To ale k omezení NESTAČÍ! PLATNÉ OMEZENÍ práva volit je POUZE TO, KTERÉ JE PŘÍMO VE VÝROKU ROZSUDKU! Pokud chcete volit, zkontrolujte si svůj rozsudek. Pokud byste si nevěděli rady, můžete se obrátit na naše PORADENSKÉ CENTRUM SPMP ČR.

Volby 2017 a omezení svéprávnosti INFO

Letos vydalo Ministerstvo vnitra ČR stanovisko k omezení svéprávnosti v oblasti voleb. Je zde upřesněno, jak musí vypadat rozsudek o omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva. Omezení  platí POUZE V PŘÍPADĚ, že je VE VÝROKU ROZSUDKU VÝSLOVNĚ NAPSÁNO, že je osoba omezena ve výkonu volebního práva. Nestačí, pokud je toto uvedeno v odůvodnění nebo vymezeno v rozsudku nepřímo (např. omezen ve všech právních jednáních kromě …). Pokud máte pochybnost o tom, jestli s Vámi ve volební místnosti počítají, doporučujeme vzít s sebou k volbám rozsudek o omezení svéprávnosti, případně stanovisko Ministerstva vnitra (ke stažení ZDE).

Smrt je součástí života (i lidí s mentálním postižením) INFO

ctenar-pictV naší poradenské praxi jsme se setkali s tím, že blízcí a příbuzní lidí s mentálním postižením neuměli těmto lidem oznámit smrt někoho blízkého. Nevěděli jak na to, zda tomu bude člověk s postižením rozumět, měli strach z jeho nebo její reakce. Informační portál organizace Cesta domů uveřejnil článek o tom, jak lidé s mentálním postižením prožívají smutek ze ztráty někoho blízkého a jak je možné jim v průběhu truchlení nad ztrátou známé osoby pomoci, jak jim toto období ulehčit a pomoci jím projít. Více informací najdete zde.

Jak pracovat se sexualitou? INFO

laskaV průběhu naší práce a pravidelného setkávání s dívkami a ženami s mentálním postižením jsme zjistili, že jim často chybí důležité informace týkající se ženského těla, hygieny, prevence ženských onemocnění, partnerského soužití nebo sexuality. V rámci projektu UŽ VÍM! vznikla důležitá doporučení pro všechny, kteří se setkávají a pracují s ženami s mentálním postižením. Tato doporučení si můžete přečíst zde.

Jak na to – 5 užitečných bodů ke krajským volbám INFO

schranka_duvery1. Nezapomeňte si k volbám vzít občanský průkaz a hlasovací lístky.
2. Nezapomeňte, že vám ve volební místnosti může pomoci asistent, kamarád nebo rodič.
Takže pokud si nejste jistý nebo jistá, že to zvládnete, vezměte si někoho sebou na pomoc.
3. Ve volební místnosti vám dají šedou obálku
4. Do šedé obálky vložte jeden hlasovací lístek strany, kterou chcete volit.
NE VÍCE, protože pak bude hlas neplatný.
5. Šedou obálku s jedním hlasovacím lístkem vhoďte do volební urny.

Chcete o víkendu volit? INFO

ctenar-pictByli jste dříve zbaveni způsobilosti k právním úkonům?
Pokud Vám soud přímo nezakázal volit, můžete jít k volbám!
O víkendu probíhají krajské a v některých městech i senátorské volby.
Napište nám, jaké to pro Vás bylo poprvé volit.
Řekněte nám, jestli Vám někdo bránil jít volit.
Vaše příběhy a zkušenosti nás zajímají.

Příspěvek na péči – změny! INFO

pnpOd 1. srpna 2016 se mění výše příspěvku na péči. Úřad práce ČR změní výši příspěvku automaticky. NEMUSÍTE O NIC ŽÁDAT! Mění se i způsob posuzování při dlouhodobé hospitalizaci. Za dodržení jistých podmínek bude možné provést sociální šetření i v době hospitalizaci v příslušném zařízení zdravotnických služeb a požádat OSSZ o posouzení zdravotního stavu. Více se můžete dočíst ZDE.

Jak se pečujícím počítá důchod? INFO

Lidé, ktpenize7eří po nějakou dobu nebo i celý život pečovali o blízkého člověka s postižením, často nevědí, z čeho se jim jednou bude počítat důchod. Pokusili jsme se o orientační popis. Pro konkrétní výpočet a způsob dokladování se obraťte na příslušnou správu sociálního zabezpečení – kontakty na ni najdete ZDE. Základní informace najdete ZDE.

Parkovací průkaz místo dálniční známky INFO

parkovaci-kartaMáte parkovací průkaz pro osobu se zdravotním postižením a jezdíte po dálnici?? Pokud je vozidlo označeno tímto průkazem, nemusíte mít dálniční známku. Osoba, která je majitelem průkazu však musí být vždy přítomna ve vozidle. EXISTUJE VÝJIMKA !! Stejnou výhodu bezplatného využití dálnice máte v případě, že jedete pro tuto osobu do zdravotnického zařízení nebo zařízení sociální péče nebo se od ní vracíte. MUSÍTE mít potvrzení tohoto zařízení s razítkem, datem, předpokládanou hodinou příjezdu a odjezdu a jménem osoby blízké. Toto potvrzení je třeba umístit za přední sklo vedle parkovacího průkazu.