Setkání se členy pobočného spolku Hodonín

S nadcházejícím jarem začaly v pobočných spolcích po celé republice strukturované debaty o přáních a potřebách našich členů, významu spolkové činnosti i vlivu naší organizace na zlepšování životních podmínek lidí s mentálním postižením ve společnosti. Závěry a podněty poslouží jako cenný základ při tvorbě Strategického dokumentu pro období 2018 – 2022.

K jedné z těchto debat, pro kterou hodonínský spolek využil volného odpoledne na rehabilitačním pobytu v Jižních Čechách, se připojily i dvě zaměstnankyně SPMP ČR, Xenie Dočkálková a Michaela Hodíková. V příjemné společnosti osmi rodin jsme se bavili o aktivitách, vzájemné přátelské podpoře i potřebě většího zpřístupnění informací pro „neinternetové“ členy.  Diskutující poukázali i na celostátní význam spolku při obhajování práv lidí s postižením a jejich rodin.

Děkujeme za vlídné přijetí!

Vytisknout stránku Poslat emailem