Odlehčovací služby

Odlehčovací služba je sociální služba, která se snaží o podporu rodin lidí s mentálním postižením. Odlehčovací služby jsou tu pro ty, kteří o člověka s mentálním postižením pečují doma. Je tu pro případ, kdy si pečující potřebují odpočinout nebo třeba něco vyřídit. Například tehdy, když rodič člověka s mentálním postižením jde na operaci nebo si potřebuje odpočinout.

Odlehčovací služby je možné využívat pro děti nebo dospělé s mentálním postižením. Tato služba se platí. Ceny se liší podle druhu odlehčovací služby.

Odlehčovací služba může být terénní, ambulantní nebo pobytová.


Terénní odlehčovací služba
Jedná se o službu, která je poskytována doma u konkrétní osoby s mentálním postižením. Asistent nebo pečovatel přijede k vám domů a bude podporovat člověka s postižením při péči sám o sebe. Pomůže mu v oblasti hygieny a při přípravě stravy. Dělá ale s člověkem s postižením i různé aktivizační a vzdělávací činnosti. Tím je umožněn odpočinek dlouhodobě pečujícím osobám nebo možnost vyřízení si nezbytných záležitostí mimo domov.

Ambulantní odlehčovací služba
Tento typ odlehčovací služby má poskytnout prostor pečujícím osobám v jejich každodenní péči o člověka s postižením. Tato služba nabízí možnost, že bude o člověka s postižením postaráno na přechodnou dobu v zařízení, kde je odlehčovací služba poskytována (např. centrum denních služeb atd.) To znamená, že člověk s postižením zde může zůstat několik hodin a to mnohdy i několikrát v týdnu. Tuto službu zpravidla může rodina využívat pravidelně, ale i jednorázově.

Pobytová odlehčovací služba
Tato forma odlehčovací služby nabízí možnost vystřídání v celodenní péči o člověka s postižením na přechodnou dobu např. dva týdny. Jedná se o pobytovou službu, kde člověk s postižením přechodnou dobu žije. Zpravidla může rodina tento druh služby využívat pravidelně, ale i jednorázově.