Rodina a její život

Každý člověk, každá rodina prochází ve svém životě obdobími relativního klidu a stability a obdobími změny. Období změn jsou velmi důležitá. Jsou momentem rozhodování, co dál, okamžikem, kdy získáváme nové zkušenosti, seznamujeme se s novými lidmi, máme před sebou nové výzvy. Říkáme jim také tranzitní období. Nejedná se o přesně definované a jasně časově ohraničená období. Přesto jsou to milníky, kterými prochází každá rodina.


Tranzitní období v životě rodiny:

  1. Narození dítěte s postižením nebo zjištění, že dítě má postižení
  2. Vstup dítěte do školy
  3. Konec školní docházky
  4. Osamostatňování
  5. Stárnutí pečujících

Přestože tranzitními obdobími procházejí všechny rodiny, rodiny s dětmi s mentálním postižením v těchto životních bodech musí řešit některé specifické problémy. To jakou pomoc a podporu rodina a člověk s mentálním postižením potřebují, se také liší právě podle toho, v jakém se zrovna nacházejí období. Přestože má každá rodina trochu jiné potřeby a problémy, některé věci je možné zobecnit.


Kdo je připraven, není překvapen

Rodiny, které se rády řídí tímto heslem, mohou využívat pro plánování přechodu z jednoho tranzitního období do druhého metodu, která se jmenuje „plánování zaměřené na člověka“. Tato metoda poskytuje různé nástroje, které rodině pomohou naplánovat přechod k dalšímu období tak, aby plán vycházel z potřeb dítěte, mladého člověka nebo dospělého s mentálním postižením, zohledňoval potřeby jeho pečovatelů a přitom, aby vycházel z konkrétních možností, které jsou v tu chvíli k dispozici. Plán vzniká na plánovacích setkáních, které vede facilitátor, a kterých se účastní všichni, kdo se zapojují do péče, včetně člověka s postižením.

O potřebách rodin v jednotlivých tranzitních obdobích, které pečují o člověka s mentálním postižením, se dozvíte v jednotlivých záložkách.