Ombudsman

Veřejný ochránce práv, zvaný i ombudsman, je nezávislý a politicky nestranný státní orgán. Ombudsman je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na období 6 let. Kandidáty navrhuje prezident a Senát. Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně.

V současné době je veřejným ochráncem práv Stanislav Křeček. Kancelář veřejného ochránce práv sídlí v Brně, Údolní 39.

S čím vám ochránce může pomoci:

 • když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu,
 • když je úřad nečinný, například nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení,
 • když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu,
 • když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně.

Na kancelář veřejného ochránce práv se obracejte pouze s událostmi, které nejsou starší než 1 rok.

Co dělá kancelář veřejného ochránce práv:

 • Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.
 • Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezování na svobodě.
 • Usiluje o respektování základních práv lidí žijících v institucích různého typu.
 • Přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

Úřady a instituce, na něž se vztahuje působnost ochránce, najdete ZDE.

Ochránce je tu i pro děti a mladistvé

Veřejný ochránce práv pomáhá a radí i dětem a náctiletým. Ochránce má na webové stránce pro děti a mladistvé vysvětleno s čím se na něj mohou obrátit, jaký je postup projednávání stížnosti či dotazu a popis některých zpracovaných případů z různých oblastí života. Více informací najdete ZDE.

Jak podat stížnost:

 • Písemně poštou nebo osobně na adresu Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00.
 • Emailem na podatelna@ochrance.cz
 • Formou elektronického formuláře.

Další možnosti, jak podávat stížnost, elektronický formulář a také požadavky, které musí stížnost obsahovat najdete ZDE.