Akce a kurzy


Nabídka školení na klíč pro rodinné příslušníky a blízké osoby lidí s mentálním postižením

Nový občanský zákoník a svéprávnost

Tento seminář je věnovaný novinkám, které přinesla novela občanského zákoníku v oblasti svéprávnosti. V průběhu semináře se dozvíte o nových nástrojích ochrany lidí s mentálním postižením, o tom, jak nejlépe ochranu blízkého člověka s mentálním postižením nastavit a které nástroje využít. Budeme také mluvit o posuzování odpovědnosti a možnosti ukončení uzavřených nevýhodných smluv. Část semináře je věnovaná procesním záležitostem – jak podat návrhy k soudu, co vás při jednotlivých krocích pravděpodobně čeká. Tento seminář realizujeme společně s Advokátní kanceláří Matiaško.

Kde jsme seminář realizovali:

 • SPMP Třebíč
 • Centrum 83 Mladá Boleslav
 • SPMP Ostrava
 • SPMP Přerov

Podpůrný program pro rodinné příslušníky

Podpůrná setkání jsou určeny pro rodiče, pečující a blízké lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Program je přizpůsoben potřebám účastníků a vychází z toho, co účastníci chtějí řešit. Je zde vytvořen prostor pro sdílení a výměnu zkušeností, kde účastníci můžou mluvit o všem, co je trápí, ale i o tom, co jim přináší radost. Častým tématem bývá vyčerpání, jak čerpat energii a kde hledat zdroje podpory při péči o člověka s mentálním postižením. Dalšími častými tématy je práce s agresí lidí s mentálním postižením, ale i pečujících, sexualita lidí s mentálním postižením atd. Součástí setkání bývá i nácvik relaxačních technik. Ideální počet účastníků je asi 10 lidí, maximum je 15.

 • Tyto víkendy pravidelně pořádáme pro členy i nečleny Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Přístupnost informací, vytváření snadno srozumitelných informací

Na tomto semináři se dozvíte, co jsou to snadno srozumitelné informace, jak je možné je využít v každodenním životě člověka s mentálním postižením, jakými se řídí pravidly. Ukážeme vám příklady brožur, článků, smluv i webových stránek zpracovaných snadno srozumitelnou formou. V rámci semináře budete také mít příležitosti vyzkoušet si, jak se snadno srozumitelné informace připravují.

Kde už jsme tento seminář realizovali:

 • Pedagogické dny Univerzity Hradec Králové 2013
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horizont Kyjov
 • Domov pro seniory Šumperk
 • Centrum pracovní rehabilitace Ostrava

Přehled o sociálních službách

Na tomto semináři získáte přehled o systému sociálních služeb, o základních a nejdůležitějších ustanoveních zákona o sociálních službách č. 108/2006. Řekneme si, které služby jsou určené lidem s mentálním postižením, které služby jsou pro pečující rodiče nebo jiné blízké. Podíváme se na práva uživatelů sociálních služeb, jak by měla vypadat smlouva o poskytování sociálních služeb. Dozvíte se něco o kvalitě sociálních služeb a jak je kontrolovaná.


Než si náš kurz objednáte, promyslete si zejména tyto věci:

 1. Jestli jsou účastníci dostatečně motivování. Pro lektora není nic horšího, než účastník, který o vzdělávání nemá zájem.
 2. Kolik času na vzdělávání chcete věnovat.
 3. Kolik účastníků se vzdělávání zúčastní – od počtu se bude odvíjet i formát vzdělávání.
 4. Kolik máte na vzdělávání financí.
 5. Jaký formát vám bude nejlépe vyhovovat.
  • Seminář – interaktivní formou se dozvíte řadu informací
  • Kurz, školení – dozvíte se trochu teoretických informací a naučíte se praktické dovednosti
  • Workshop – je prakticky zaměřený, budete pracovat pod vedením lektorů na tom, co se potřebujete naučit.

Další informace:

U lidí s mentálním postižením je maximální počet účastníků 8. Umíme školit lidi s různými stupni postižením. To, zda účastník školení umí číst a psát a rozumí složitým informacím, není důležité, důležitý je zájem o téma. Uvítáme, když se aspoň začátku vzdělávání lidí s mentálním postižením zúčastní jejich asistenti a pomohou nám navázat komunikaci.

Budeme rádi, když nám pomůžete se zajištěním školící místnosti a techniky. Obvykle potřebujeme flipchart s fixy a dataprojektor s plátnem.

Pokud máte o některé vzdělávání z naší nabídky na klíč zájem, kontaktujte:
Xenií Dočkálkovou  —  eva.kremlikova@spmpcr.cz , tel.: 776 237 799221 890 436

Sipka_zpet zpět na začátek