Přispějte

Finanční dary

Budeme Vám vděční za každou, menší i větší, částku, kterou se rozhodnete přispět na naše aktivity k podpoře lidí s mentálním postižením, zlepšování jejich životních podmínek a posilování jejich práv.

Finanční dar pro SPMP ČR lze odečíst ze základu daně. Rádi vám zašleme potvrzení o daru, pokud nám sdělíte potřebné informace (Podklad ke stažení zde).

Přejete-li si věnovat peníze na konkrétní účel (např. vzdělávání lidí s postižením, vytvoření snadno srozumitelného textu, pokrytí nákladů na osobní asistenci atd.), prosím, kontaktujte nás kvůli sepsání darovací smlouvy.

Číslo účtu SPMP ČR:  2201226603/2010 – Fio banka

Finanční dary pro naše pobočné spolky můžeme zprostředkovat, případně se obracejte přímo na zástupce jednotlivých organizací v regionech.

Děkujeme Vám!

Materiální a jiné dary

Rádi využijeme konkrétní věci nebo služby, kterými nás můžete obdarovat. Zejména uvítáme kancelářské potřeby, kancelářské a IT vybavení pro zajištění chodu SPMP ČR a pobočných spolků, či elektroniku, kterou mohou používat lidé s mentálním postižením. Ze služeb pak možnosti využít zdarma seminární a konferenční prostory, cateringové služby, tisk atd.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat se svou nabídkou!

Dobrovolnictví

Připojte se k našemu týmu a pomozte nám pracovat ve prospěch lidí s mentálním postižením. Potřebujeme dobrovolníky se zkušenostmi z oblasti práva, PR a žurnalistiky, IT a správy webu, grafického designu, dále dobrovolníky pro asistenci lidem s mentálním postižením, nadšené studenty a další ochotné pomocníky.

Osobní schůzku si domluvte s pracovníky sekretariátu.