Republikový výbor SPMP ČR

Republikový výbor je statutárním orgánem Spolku. Členové Republikového výboru jsou: předseda a místopředsedové Spolku, další zástupci zvolení Národní konferencí a ředitel spolku. Členové republikového výboru jsou ze všech krajů ČR a jsou mezi nimi rodiče lidí s mentálním postižením, dobrovolníci z komunit a další zainteresované lidé (např. ze služeb). Republikový výbor má v současné době 19 členů.

Republikový výbor řídí činnost Spolku a zastupuje Spolek ve styku s jinými organizacemi, institucemi a úřady státní správy v České republice a v zahraničí.

Republikový výbor se schází nejméně čtyřikrát do roka – více informací je k dispozici v sekci pro členy ZDE.

Seznam členů výboru a jejich kontakty najdete ZDE.