Naše projekty

Aktuální projekty:

Krok sun Krok do společnosti – projekt je zaměřen na aktivity, které podpoří lidi s mentálním postižením v hledání nových přátel, partnera nebo partnerky a také ve získávání sociálních dovedností. Rozšiřování sociální sítě, společenské zážitky a zkušenosti a možnosti něco nového se naučit vedou ke zvýšení jejich sebevědomí a ke zlepšení postavení ve společnosti. Projekt je financován Nadačním fondem Avast. Více o projektu ZDE.

Black and White (Černá a Bílá) – projekt, který realizujeme už od roku 2012 a je financovaný z Foundation Open Society Funds.  Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zakotvujícím právo na plnou svéprávnost každého člověka. Projekt Black and White si klade za cíl pomoci s vytvořením vhodných podmínek pro samostatný život lidí s mentálním postižením. V projektu zjišťujeme jací lidé a kolik  konkrétnímu člověku pomáhají, plánujeme budoucnost a v souvislostí s ní nastavujeme právní ochranu člověka s mentálním postižením. Více o projektu ZDE.

Safelabs – bezpečné vzdělávání a bezpečné využití internetu pro lidi s mentálním postižením v počítačových učebnách. Projekt se zaměřuje na podporu učitelů, sociálních pracovníků a lidí s mentálním postižením v oblasti bezpečného používání počítačů a internetu, především sociálních sítí jako jsou např. Facebook, Twitter, internetové seznamky atd. Více o projektu ZDE.


Ukončené projekty:

Už Vím!

Let´s do it!

Jdeme dál! Skupiny sebeobhájců na nové cestě

Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením

Topside: vzdělávací příležitost pro podpůrce vrstevníky s mentálním postižením v Evropě

Pathways II – Cesty

Sociální dovednosti a vzájemná podpora

Adap – přístupnost voleb