Majetek a lidé s mentálním postižením – jak na to, aby to bylo bezpečné?

Chcete nechat Vašeho potomka bydlet ve svém bytě, ale bojíte se jí/mu přenechat majetek? Chcete, aby Váš potomek s mentálním postižením mohl žít celý život doma? Máte našetřené peníze, které chcete odkázat Vašemu synovi nebo Vaší dceři s mentálním postižením?

Mnoho rodičů či rodinných příslušníků si právě tyto otázky často klade. Rádi by odkázali svým potomkům majetek nebo finance bez starostí o to, zda jim ho v budoucnu někdo neukradne.

Tato představa nemusí  být snem.  Díky novému občanskému zákoníku se dostal do našeho právního řádu nástroj nazvaný „svěřenský fond“, který už léta funguje a je využíván ve světě, např. v Americe a v Anglii, ku prospěchu lidí s mentálním postižením.

O co vlastně jde? Člověk si určí  majetek, který se vloží do jednoho fondu. Tento fond se založí s cílem, který je předem stanoven:  to může být například  zajištění bytových a ostatních standardních sociálních potřeb syna/dcery zakladatelů, a s tím související jeho pravidelná finanční podpora v běžných každodenních záležitostech.

Zakladatelem takového fondu může být kdokoliv, kdo je vlastníkem a svěřuje svůj majetek (byt, pozemek, peněžní prostředky na účtě). Mohou  to být například rodiče nebo jiná osoba.

Svěřenský fond se řídí na základě statutu, ve kterém jsou sepsané veškeré podmínky pro správu svěřenského fondu. Tím pádem může být  fond ušit na míru podle individuální potřeby. Důležitou roli hrají dva lidé: Váš potomek nebo rodinný příslušník, který je příjemcem plnění fondu – ten, který bude zajištěn dle stanoveného cíle fondu (jemu se pak říká obmyšlený) a pak správce svěřenského fondu. Správce je oprávněn s majetkem nakládat podle toho, co je potřebné a užitečné, ale není majitelem fondu!  Správce je důležitou osobou  a jmenuje  ho zakladatel.  Zakladatel může tím pádem předem určit, kdo se bude o  majetek starat.

Proč je dobré založit takový fond? Majetek je chráněný, nelze ho postihnout v exekučním či insolvenčním řízení, nikdo ho nemůžu odcizit (protože je jako „bez majitele“) a není předmětem dědictví. Do fondu se může vložit kombinace peněžních prostředků a hmotného majetku. Součástí  svěřenského fondu mohu být také náklady na údržbu majetku.

Svěřenský fond se zakládá u notáře, jehož služby je potřeba zaplatit dle platného ceníku.

Naše organizace má s vytvářením a zakládáním svěřenského fondu zkušenosti a může Vám nabídnout podporu v tom,  jak vytvořit a napsat statut ve prospěch konkrétního člověka s mentálním postižením s ohledem  na jeho/její potřeby.

Zaujala Vám tahle možnost? Chcete se dozvědět víc? Potřebujete více informací? Chcete se poradit, jestli je to pro Vás vhodné řešení ? Můžete si přečíst víc informací o svěřenském fondu a také nás můžete kontaktovat – tým našeho Poradenského Centra s vámi tuto problematiku probere a ukáže vám, jak takový status může vypadat.

Vytisknout stránku Poslat emailem