Ozvěny z konference „O mých vztazích“

Na konci listopadu jsme se setkali v prostorách Středočeského kraje na Smíchově, kde jsme odstartovali oslavy 50 let výročí založení SPMP ČR. V sobotu 24. 11. jsme zorganizovali odbornou část, která byla určená všem zájemcům. Rodiče zaujalo vystoupení Jyrkiho Pinomay, předsedy Inclusion Europe, který mluvil o své zkušenosti s vytvářením domova pro dva syny s mentálním a kombinovaným postižením.

Podobně inspirující byla i zkušenost paní Marcely Žebrakovské, která zajistila pro svého syna samostatné bydlení i přes velké obavy, které tento proces provázely. Hlavním poselstvím pro rodiče a pečující bylo: „Začněte s plánováním bydlení a dalších věcí včas, dokud ještě máte dost energie a času. Obojího budete hodně potřebovat.“ 

Vytisknout stránku Poslat emailem