Vzdělávání

Lidé s mentálním postižením i jejich blízcí potřebují informace a vzdělávání. Lidé s postižením často potřebují takové vzdělávání, které jim pomůže rozvíjet jejich samostatnost a sociální dovednosti. Jejich blízcí zase potřebují vzdělávání v oblasti legislativy, jaká je nabídka sociálních služeb, změn v novém občanském zákoníku atd., či si jen odpočinout v jiném prostředí.