Osvěta

Vůči lidem s mentálním postižením panuje mnoho předsudků a stereotypů, které se snažíme naší činností vyvracet. Chceme ukázat, že tito lidé mají více schopností a dovedností, než si lidé obecně myslí. Sami lidé s mentálním postižením mají často v mnoha věcech nedostatek informací, což se snažíme prostřednictvím našich projektů a dalších aktivit napravit. Zde se můžete s těmito projekty a aktivitami seznámit.


Seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“

25. 2. 2016 – Praha

Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice uspořádalo dne 25. 2. 2016 v pražském Evropském domě seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“. Seminář byl součástí projektu „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“, financovaného z Fondu pro NNO. Hlavními tématy projektu byly: zdraví ženy, sexuální výchova, vztahy, sexualita a sexuální násilí u žen s mentálním postižením. Semináře se zúčastnili jako přednášející i posluchači odborníci setkávající se ve svých profesích s lidmi s mentálním postižením, kteří tato témata považují za velmi důležitá pro zdravý a bezpečný dospělý život lidí s mentálním postižením, žen zvláště.

S příspěvky zde vystoupili členové SPMP ČR – jedna z koordinátorek projektu „Už vím“ Barbora Uhlířová a místopředsedkyně SPMP ČR Jitka Soldánová, která se účastnila v rámci projektu svépomocné skupiny matek dcer, kterých se téma týká. Svou osobní zkušenost přednesla také žena s mentálním postižením, která svým příběhem podpořila myšlenku projektu, že je třeba, aby se o sexualitě mluvilo a informace o tématech s ní souvisejících byly zpřístupněny ženám (i mužům) s mentálním postižením také v rámci prevence sexuálního násilí a zneužití.

Zahraničními hosty semináře byli pracovníci z Islandské univerzity v Reykjavíku a jejich spolupracovnice Steinunn Thorvaldsdóttir – žena s mentálním postižením, která zde hovořila o svých osobních zkušenostech ze života na Islandu. Jedním z dalších příspěvků islandských účastníků byla přednáška „Sexuální identita lidí s mentálním postižením a jak vzniká“, a dále výstup z výzkumu „Access to Specialised Victim Support Services for Women with Disabilities Who Have Experienced Violence“ (Přístupnost služeb pro oběti násilí se zdravotním postižením) prezentovaný pracovnicí Centra pro výzkum postižení při Fakultě sociálních věd Islandské univerzity Hrafnhildur Snefrídar- og Gunarsdóttir.

S příspěvkem o sexuálních protokolech v sociálních službách a sexuální osvětě lidí s mentálním postižením vystoupil Petr Eisner, který je odborníkem na sexualitu a vztahy lidí s postižením. Semináře se zúčastnila také zástupkyně sdružení spolku Rozkoš bez rizika, která představila projekt sexuální asistence.

Součástí semináře byly i tři workshopy, ve kterých byly diskutovány různé aspekty tématu sexuality žen s mentálním postižením a násilí na ženách. Prvním z nich bylo představení brožur, které vznikají v rámci projektu „Už vím“ a jsou, nejen obsahem ale i provedením, směřovány přímo skupině žen s mentálním postižením, a debata o metodice svépomocných skupinek – jak vznikají a jak s nimi pracovat.

V dalším workshopu se diskutovalo o zkušenostech z Islandu – o tamním životě žen s mentálním postižením i bez postižení.

Třetí workshop byl zaměřen na poznatky ze setkání multidisciplinárního týmu na téma sexuální zneužívání žen s mentálním postižením, který vznikl v rámci projektu „Už vím“ a pracuje na zmapování situace v České republice v oblasti prevence sexuálního násilí, řešení a celkového přístupu k obětem sexuálního násilí obecně a zvláště u žen s mentálním postižením. Tento tým je složen z odborníků z různých institucí – z Ligy lidských práv, zástupce z kanceláře ombudsmana, z MPSV, zástupců ze sociálních služeb, psychologa atd.

Další informace a výstupy z projektu „Už vím“ jsou dostupné na webových stránkách www.uzvim.org.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nrosSipka_zpet zpět na začátek


Doplňkový grant – Už Vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

listopad 2015 – březen 2016

V realizace hlavního grantu nám „pomáhal“ doplňkový grant, který byl taktéž podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Díky doplňkovému grantu jsme mohli Islandské partnery pozvat na druhou návštěvu a zorganizovat seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“ na kterém naši partneři prezentovali své cenné zkušenosti. Kromě Hrafnhildur Snaefridar og Gunarsdóttir a Kristin Bjornsdóttir, které se zúčastnily už prvního projektového mítinku, jsme na seminář ještě pozvaly paní Thorvaldsdóttir s asistentem, která na semináři prezentovala své autentické zkušenosti z života ženy s mentálním postižením na Islandu.

Díky doplňkovému grantu jsme také měli větší prostor podělit se o zkušenosti s našimi partnery v rámci našeho pracovního týmu a získat velmi cennou zpětnou vazbu na již téměř hotové výstupy našeho hlavního projektu, hlavně na osvětově – informační brožury pro ženy s mentálním postižením.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nrosSipka_zpet zpět na začátek


Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením

duben 2015 – březen 2016

V průběhu naší práce a pravidelného setkávání s dívkami a ženami s mentálním postižením jsme zjistili, že jim často chybí důležité informace týkající se ženského těla, hygieny, prevence ženských onemocnění, partnerského soužití. V poradenské praxi jsme se navíc setkali s případy sexuálního zneužívání, partnerského vydírání žen s mentálním postižením, které je velkou měrou způsobené nedostatkem informací z této oblasti. Proto jsme připravili projekt Už vím!, který je věnovaný snadno srozumitelným informacím pro ženy s mentálním postižením.

Partnerem projektu je Islandská univerzita „Centrum studia postižení“University of Island „the Centre for Disability Studies“.

V projektu vzniknou:

  • Brožury – snadno srozumitelné brožurky o ženském těle, partnerství, sexu, antikoncepci, těhotenství, porodu, sexuálním násilí.
  • Svépomocné skupiny – skupinky žen s mentálním postižením, díky kterým budou moci sdílet své radosti, starosti i problémy.
  • Webové stránky s informacemi, které nasbíráme v průběhu projektu, odkazy na další zajímavé informace. Na webu budou brožurky v elektronické podobě, kontakty na expertní skupinu i příběhy žen, které v průběhu projektu posbíráme.
  • Expertní skupina – skupina odborníků, kteří intervenují v případě, že dojde k sexuálnímu násilí: policie, zástupce služby pro oběti násilí, zástupce soudu. Tyto experty obeznámíme se specifikou práce s ženami s mentálním postižením a stanou se konzultanty pro případy sexuálního zneužívání žen s mentálním postižením.

Chcete-li se dozvědět více o projektu a jeho výstupech, klikněte ZDE.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nros

Sipka_zpet zpět na začátek


Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením

listopad 2014

mikroprojekt_islandCílem tohoto mikroprojektu bylo navázat spolupráci s organizací Centre for disability studies University of Iceland – Centrum pro výzkum postižení Islandské univerzity http://fotlunarfraedi.hi.is/en/english. Společně jsme připravili projekt „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“, jehož cílem je mimo jiné vytvořit informační materiály o ženském těle a jeho fyziologii, sexu, partnerských vztazích a sexuálním zneužívání s násilí ve snadno srozumitelné formě pro ženy s mentálním postižením.

Tento malý projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logo_nros

Sipka_zpet zpět na začátek