Let’s do it!

sebeobhajci_logo_konferenceJdeme do toho!
Setkání sebeobhájců z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.
leden  – prosinec 2016

Sebeobhájci dlouhodobě potřebují více možností, kde mohou sdílet své nápady, zkušenosti, společně se vzdělávat a bojovat za změnu. V lednu 2016 se proto naše skupina sebeobhájců „Sami a Spolu“ rozhodla zahájit přípravu velkého mezinárodního setkání sebeobhájců ze zemí V4, které proběhlo v Praze od 16. 9 – 18. 9. 2016. V rámci setkání vznikl booklet sebeobhájců zemí V4. Stáhnout si ho můžete ZDE.

Kdo se setkání zúčastnil?
Jak se setkání připravovalo a probíhalo?
Co se sebeobhájci naučili?
Chcete vědět více?
Stačí kliknout ZDE.

Kdo se setkání zúčastnil?

Setkání se účastnili sebeobhájci z Prahy, Chrudimy, České Třebové, Varšavy,polského Vyškova a sebeobhájci z Budapešti a Bratislavy. Celkem se setkání zúčastnilo téměř 40 účastníků. Svůj vzkaz a podporu setkání poslala i předsedkyně evropské platformy sebeobhájců EPSA Senada Halilčević.

Další informace o jednotlivých skupinách můžete najít na jejich webových stránkách:

konference_v_praze_2016Sebeobhájci Sami a Spolu z Prahy
Sebeobhájci z Chrudimi

Sebeobhájci z Polska
Sebeobhájci ze Slovenska
Sebeobhájci z Maďarska
Evropská platforma sebeobhájců EPSA

Jak se setkání připravovalo?

Celé setkání připravovali sebeobhájci. Hlavní smysl byl naučit se zorganizovat setkání, uvědomit si dílčí úkoly, rozdělit je a připravit, co je třeba. Sebeobhájci pracovali průběžně celý rok a do přípravy byly zapojeny všechny skupiny ze všech zemí.

První měsíce sebeobhájci vybírali téma celého setkání. Proběhlo společné mezinárodní hlasování a jednohlasně bylo zvoleno téma „Sebeobhájci a rodina“. Každá země pak začala připravovat workshop pro ostatní sebeobhájce tak, aby všechny bavil, všichni se do něj mohli zapojit a zároveň, aby ho připravovali sami sebeobhájci jen s podporou asistentů. Sebeobhájci z České republiky si vzali na starost organizační věci kolem setkání. Pražská skupina sebeobhájců Sami a Spolu vybrali ze svého středu moderátory celé akce a společně připravili pro další skupiny volnočasový program – prohlídku pražského hradu. Pronájem prostor, hotelu a občerstvení organizoval team SPMP ČR za pomoci sebeobhájců. Sebeobhájci z Chrudimi připravili workshop za Českou republiku a pomáhali s dílčími organizačními úkoly.

Jak setkání probíhalo?

Na Pražském hradě a po PrazePáteční program byl především seznamovací a volnočasový. Sebeobhájci se vzájemně seznámili a vyrazili na prohlídku pražského hradu, kterou si pro ně připravili pražští sebeobhájci, kteří se ujali role průvodců i moderátorů. Měli připravené krátké příspěvky k významným památkám, které na cestě potkaly.

Sebeobhájci se aktivně účastní konference v HUBu.V sobotu se všichni sebeobhájci setkali v konferenčních prostorách Impact Hub Praha a vzájemně představili své skupiny. Každá země připravila video, kterým představila to co dělají a v čem mají úspěch. Odpoledne přišli na řadu workshopy. Někteří sebeobhájci si zkusili, co to znamená vést workshop jen s podporou asistenta. Zbytek sebeobhájců se zapojil a zkusil si něco nového. Celé setkání bylo tlumočeno do polštiny a maďarštiny, tak aby se mohli zapojit všichni účastníci bez ohledu na jazyk. Tlumočníci měli velkou radost z práce s lidmi s mentálním postižením a sebeobhájci si chválili, že všemu rozumí. Občerstvení na celé akci navíc zajišťovala Bílá Vrána, která zaměstnává lidi s mentálním postižením.

V neděli sebeobhájci připravovali podklady pro společnou brožurku sebeobhájců ze zemí V4. Zaměřili se především na to, co se jim na setkání líbilo, co se naučili a co by chtěli jako skupina do budoucna.

Program ve snadno srozumitelné formě ke stáhnutí ZDE.

Co se sebeobhájci naučili?

Sebeobhájci ze všech zemí V4 sepsali na setkání společně základ brožury, kterou dokončovali ještě několik týdnů doma ve svých zemích. V brožuře zachytili svoje názory, pocity, zajímavé postřehy a spoustu věcí, které se naučili a které do budoucna chtějí. Brožurku sebeobhájců si budete moci stáhnout během příštího měsíce. Zároveň založili facebookovou stránku sebeobhájců, kde postupně zveřejňují svoje úspěchy v rámci tohoto setkání, více ZDE.

Zajímá Vás více informací o setkání? Chcete vidět více fotografií, podívat se na videa, které si připravili jednotlivé skupiny sebeobhájců? Podívejte se na facebook SPMP ČR ZDE.

Projekt Let’s do it. A V4 countries training event of self-advocates by self-advocates je podpořen z programu Standard grants Visegrad Fund. Více informací o donátorovi ZDE.

visegrad_fund_logo_greypsouepsa efoesz    spmp_sr


A V4 countries training event of self-advocates by self-advocates

Mezinárodní setkání sebeobhájců ze zemí V4 !

Sebeobhájci dlouhodobě potřebují více možností, kde mohou sdílet své nápady, zkušenosti, společně se vzdělávat a bojovat za změnu. V lednu 2016 se proto naše skupina sebeobhájců „Sami a Spolu“ rozhodla zahájit přípravu velkého mezinárodního setkání  sebeobhájců ze zemí V4.  Setkání bude trvat 3 dny a zúčastní se ho krom zástupců České republiky i sebeobhájci z polské organizace PSOUU (Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), slovenské organizace ZPMP (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR) a maďarské organizace ÉFOÉSZ (Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca). Jako hosté jsou pozváni sebeobhájci z německé organizace Lebenshilfe a také zástupci evropské platformy sebeobhájců EPSA či Inclusion Europe.

V rámci tohoto projektu se sebeobhájci zdokonalí v prezentačních a organizačních dovednostech. S podporou asistentů si vyzkouší, co obnáší příprava takového setkání, a zároveň připraví interaktivní workshop za svou zemi a budou vzájemně sdílet nové informace a zkušenosti. Tento projekt je jednoletý a je podpořen z programu Standard grants Visegrad Fund. Více informací o donátorovi: www.visegradfund.org

visegrad_fund_logo_grey