Bezpečně na internetu KURZ

Přijďte na kurz určený pro lidi s mentálním postižením, kteří používají internet.  Dozvíte se co máte dělat, když se vám stane nějaký problém na internetu. Povíme si, jak problémům předcházet a jaká pravidla bezpečného chování na internetu je nutné dodržovat. Řekneme si, jaké chování  na internetu je bezpečné a jaké už ne.  Kurz proběhne 27. července od 14 -16 hodin v prostorách SPMP ČR na Karlínském náměstí.  Zde je pozvánka.

Jedinečná šance pro všechny INFO

Zaregistrovali jste, že ochránkyně práv minulé úterý jmenovala poradní orgán pro sledování dodržování Úmluvy OSN o právech lidí se zdravotním postižením? SPMP ČR má v poradním orgánu svůj hlas! Společně se o něj dělí naše ředitelka Camille Latimier a Marek Richter, dlouholetý člen sdružení v Brně. V poradním orgánu budou společně pracovat na ochraně a sledování práv lidí s mentálním postižením. Pro Marka to bude první zkušenost z advokační práce, pro nás ostatní výzva, jak účinně Markovi pomoci v zapojení do práce poradního orgánu a pro kancelář ombudsmanky nová zkušenost ve zpřístupňování úřadu lidem s mentální postižením.

Majetek a lidé s mentálním postižením – jak na to, aby to bylo bezpečné?

Chcete nechat Vašeho potomka bydlet ve svém bytě, ale bojíte se jí/mu přenechat majetek? Chcete, aby Váš potomek s mentálním postižením mohl žít celý život doma? Máte našetřené peníze, které chcete odkázat Vašemu synovi nebo Vaší dceři s mentálním postižením?

Mnoho rodičů či rodinných příslušníků si právě tyto otázky často klade. Rádi by odkázali svým potomkům majetek nebo finance bez starostí o to, zda jim ho v budoucnu někdo neukradne.

Tato představa nemusí  být snem.  Díky Novému občanskému zákoníku, se dostal do našeho právního řádu nástroj nazvaný „svěřenský fond“, který už léta funguje a je využíván ve světě, např. v Americe a v Anglii, ku prospěchu lidí s mentálním postižením.

O co vlastně jde? Člověk si určí  majetek, který se vloží do jednoho fondu. Tento fond se založí s cílem, který je předem stanoven:  to může být například  zajištění bytových a ostatních standardních sociálních potřeb syna/dcery zakladatelů, a s tím související jeho pravidelná finanční podpora v běžných každodenních záležitostech.

Zakladatelem takového fondu může být kdokoliv, kdo je vlastníkem a svěřuje svůj majetek (byt, pozemek, peněžní prostředky na účtě). Mohou  to být například rodiče nebo jiná osoba.

Svěřenský fond se řídí na základě statutu, ve kterém jsou sepsané veškeré podmínky pro správu svěřenského fondu. Tím pádem může být  fond ušit na míru podle individuální potřeby. Důležitou roli hrají dva lidé: Váš potomek nebo rodinný příslušník, který je příjemcem plnění fondu – ten, který bude zajištěn dle stanoveného cíle fondu (jemu se pak říká obmyšlený) a pak správce svěřenského fondu. Správce je oprávněn s majetkem nakládat podle toho co je potřebné a užitečné ale není majitelem fondu!  Správce je důležitou osobou  a nominuje  ho zakladatel.  Zakladatel může tím pádem předem určit, kdo se bude o  majetek starat.

Proč je dobré založit takový fond? Majetek je chráněný, nelze ho postihnout v exekučním či insolvenčním řízení, nikdo ho nemůžu odcizit (protože je jako „bez majitele“), a není předmětem dědictví. Do fondu se může vložit kombinace peněžních prostředků a hmotného majetku. Součástí  svěřenského fondu mohu být také náklady na údržbu majetku.

Svěřenský fond se zakládá u notáře, jehož služby je potřeba zaplatit dle platného ceníku.

Naše organizace má s vytvářením a zakládáním svěřenského fondu zkušenosti a může Vám nabídnout podporu v tom,  jak vytvořit a napsat statut ve prospěch konkrétního člověka s mentálním postižením s ohledem  na jeho/její potřeby.

Zaujala Vám tahle možnost? Chcete se dozvědět víc? Potřebujete více informací? Chcete se poradit, jestli je to pro Vás vhodné řešení ? Můžete si přečíst víc informací o svěřenském fondu a také nás můžete kontaktovat – tým našeho Poradenského Centra s vámi tuto problematiku probere a ukáže vám, jak takový status může vypadat.

Ochrana lidí a majetku Setkání

O víkendu jsme se setkali s rodiči a jejich potomky z pobočného spolku Praha – Západ. Společně s právníkem Janem Strnadem jsme se bavili o vhodných formách právní podpory a ochrany lidí s mentálním postižením, o svéprávnosti. Rodiče se dozvěděli o nové možnosti ochrany majetku založením svěřenského fondu. S několika rodiči budeme dále plánovat kroky k naplnění jejich představ a plánů v našem Poradenském centru. Děkujeme všem za účast.

 

Máme novou právničku v Poradenském centru SPMP Poradenské centrum

Řešíte svéprávnost Vašeho potomka? Chcete se poradit, jak zajistit majetek pro Vašeho potomka do budoucnosti? Chcete pomoct sepsat odvolání proti nepřiznání Invalidního důchodu? Obraťte se na naši novou právničku JUDr. Gabrielu Ptáčkovou. V Poradenském centru ji můžete potkat každé úterý a čtvrtek od 9 do 13 hodin. Také ji můžete kontaktovat mailem nebo telefonicky: gabriela.ptackova@spmpcr.cz, tel.: +420770626202.

 

 

 

Hledáme sociálního pracovníka do brněnské pobočky Poradenské centrum

Hledáme do našeho týmu motivovaného člověka se zkušeností s prací s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami na pozici Sociální pracovník pro práci s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami na 0,8 úvazku – celý úvazek na 21 měsíců. Nástup možný v červenci 2018, případně hned. Plat 24 000 Kč – 26 000 Kč/měsíc. Sociální pracovník pracuje v brněnské pobočce Poradenského centra SPMP, kde poskytuje odborné právní poradenství lidem s mentálním postižením a jejich rodinám a je zapojen do dalších podpůrně-vzdělávacích aktivit pro rodiny lidí s mentálním postižením např. při plánování budoucnosti a řešení krizových scénářů. V případě zájmu kontaktujte Annu Blažkovou: 776237799, anna.blazkova@spmpcr.cz.

 

Setkání sebeobhájců v Portugalsku na téma násilí na lidech s mentálním postižením

Inclusion Europe pořádala v dubnu v portugalském městečku Peniche setkání sebeobhájců a dalších lidi s postižením, kteří zažili násilí nebo se o téma násilí zajímají. Na akci prezentovali kolegové z Nizozemí výstupy z výzkumu, který na toto téma realizovali. Sešli se zde zástupci různých evropských zemí. Na akci se vypravila také jedna z našich zkušených spolupracovnic z řad žen s mentálním postižením s doprovodem. Diskutovalo se zde o různých podobách násilí, jak se násilí bránit a jak mu předcházet. Každý účastník se vrátil zpět do své vlasti s akčním plánem, jak pomoci zdejším lidem s postižením bojovat proti násilí na lidech s mentálním postižením a vzal na sebe mnoho úkolů. Více informací o výzkumu o násilí najdete zde.

 

Quo vadis SPMP ČR? Setkání

Debata nad směřováním SPMP ČR, která se na výroční schůzi brněnského spolku pěkně rozproudila, přinesla zajímavé nápady ohledně získávání nových členů i námětů na další činnost spolku. Jana Stejskalová a Bára Uhlířová jako zástupkyně pracovního týmu SPMP ČR se ptaly členů SPMP Brno na to, jak se jim v naší organizaci líbí, co jim pomáhá, co je naopak nejvíce trápí a s čím potřebují pomoci. A neptaly se jen tak. Podněty, které od řadových členů i funkcionářů brněnského pobočného spolku dostaly, budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu strategie spolku pro období 2018 – 2022. Moc Brňákům děkujeme!

Krize a jak na ně PROJEKT

Krize! Často o nich slyšíme od pečujících rodičů lidí s mentálním postižením. Mohou mít různou podobu: hospitalizace hlavní pečující osoby, náhlé zvýšení agresivity člověka s postižením, úmrtí někoho blízkého, rekonstrukce bydlení nebo třeba i živelná katastrofa. Jedna věc je spojuje – pečující rodiny se jich obávají a často o nich mluví jako o situaci, kdy jsou bezradní a neví, jak se na ně připravit. Každá rodina navíc potřebuje při řešení takové situace jinou pomoc, jiný typ podpory. Pracovní tým Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením se proto rozhodl si v příštích dvou letech na tuto oblast pořádně posvítit. Celý text

Tisková zpráva – navrácení svéprávnosti Tisková zpráva

Vydali jsme tiskovou zprávu, která ukazuje na konkrétním případu, že navrácení svéprávnosti není nemožné ani když se jedná o člověka se středním stupněm mentálního postižení. Rodiče si dali práci a dokázali soudu, že důležitější je opravdová podpora rodiny a blízkých, než formální omezování práv člověka. Soud schválil Smlouvu o nápomoci namísto dosavadního omezení svéprávnosti. Tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE. Nabízíme v tomto směru podporu všem, kteří chtějí pracovat na podobné změně.