All posts by Camille Latimier

Zemřel bývalý předseda SPMP ČR Ivo Vykydal SPMP ČR

Během víkendu zesnul nečekaně v nedožitých 56 letech náš bývalý předseda a vzácný tatínek čtyř kluků Ivo Vykydal. Ivo byl v letech 2002 – 2012 předsedou SPMP ČR a v letech 2010 – 2011 působil také jako předseda Inclusion Europe, evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Dlouho se angažoval v SPMP a zasazoval se za společnost, ve které žijí lidé s postižením kvalitní život a jsou rovnocennými občany. Měl jasnou vizi přístupné společnosti a dokázal spojit světy, které s mentálním postižením neměly nic společného. V roce 2009 zahájil velkou konferenci SPMP ČR těmito slovy: „Přijali jsme vizi ‚Společnost pro všechny‘ a právě nyní mám chuť použít spojení: ‚teď a tady‘ začínáme společnost pro všechny naplňovat. Společnost pro všechny nepřináší řešení pouze pro lidi s postižením, ale navrhuje změnu organizace života ve městech a obcích i v celé společnosti, která přináší výhody pro každého člověka bez výjimky“. Jeho veřejné angažmá a vstup do politiky byly do značné míry formovány vlastními zkušenostmi s jeho synem Matějem, který potřebuje hodně podpory. Celý text

Prezentace z konference Jak na dospívání

Na následujících řádcích najdete odkazy na příspěvky řečníků, kteří vystoupili v listopadu na konferenci Jak na dospívání.
Situace ve Slovinsku – Mateja Turk & Nataša Zupan Cvetežar, Zveza Sožitje.
Easy To Read – snadné čtení ve Slovinsku, prezentace brožur ve snadném čtení – Tatjana Knapp, Mario Hainc, Magda Janžekovič, Marjetka Levar & Jožica Stropnik.
Možnosti podpory v ČR – Petr Eisner, externí konzultant SPMP ČR a lektor v oblasti sexuality a zneužívání, spoluzakladatel Unie sexuálních důvěrníků. Celý text

Výstupy z konference O mých vztazích a přátelství Konference

Prohlášení o potřebách lidí s mentálním postižením, Praha, Listopad 2018
Lidé s mentálním postižením, pečující i profesionálové, kteří se sešli k diskusi na konferenci SPMP ČR „O mých vztazích a přátelství“, shrnují své názory v tomto Prohlášení.  Touha po životě v harmonickém prostředí je společná všem lidem bez rozdílu, věříme proto, že Prohlášení inspiruje rodiny, komunitu, sociální služby i zákonodárce. Pomozte nám jej šířit!
Předkládáme vám k dispozici příspěvky a prezentace z listopadové konference „O mých vztazích a přátelství“, které se mnozí z vás osobně zúčastnili. Děkujeme za váš zájem a přízeň!

Konference O mých vztazích…   AKCE

Nemohli jste se zúčastnit konference Europe in Action v červnu 2017? Máte šanci si něco k tomu tématu poslechnout na naši konferenci O mých vztazích, která navazuje na evropskou konferenci. Akce se bude konat v sobotu 24. 11. v Praze v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje. Mezi řečníky budou Jyrki Pinomaa, předseda Inclusion Europe, Juultje Holla, z Community solutions, Nizozemsko, ale také Martin Polenský, z organizace Paspoint v České republice. Celý text

Co (ne)mění systém podpůrných opatření od září 2016 Inkluze

V souvislosti s nástupem systému podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od září 2016 se často objevuje řada nejasností, které se týkají reálných změn a již dnes platných pravidel. Open Society Fund a ČOSIV připravovaly dokument, který má za cíl představit nejvýznamnější změny, připomenout současnou legislativu v oblasti inkluzivního vzdělávání a představit základní čísla žáků s postižením. Najdete ho ZDE. Čtete a šiřte!